Evidence údajů o skutečném majiteli

Zavedení rejstříku o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů je dalším krokem v oblasti mezinárodní spolupráce finančních orgánů.

Zavedení rejstříku o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů je dalším krokem v oblasti mezinárodní spolupráce finančních orgánů.

Povinnost veřejných orgánů zřídit takový rejstřík a povinnost právnických osob a sveřenských fondů nahlásit svého skutečného majitele ukládá Směrnice Rady EU č. 2011/16 správní spolupráci v oblasti daní. Tato Směrnice bylo implementovaná do zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Jedná se o neveřejný rejstřík, do kterého budou mít přístup veřejné orgány (soudy, správci daně, orgány činné v trestním řízení), ČNB, NKÚ, finanční instituce, ale také advokáti či daňoví poradci.

Více informací o rejstříku skutečných majitelů naleznete níže pod jednotlivými sekcemi.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře. 

 

Články k tématu

Upgrade evidence skutečných majitelů právnických osob

Upgrade evidence skutečných majitelů právnických osob

V létě letošního roku předložila vláda dva související návrhy zákonů, a to novelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (dále jen „novela“ a „AML zákon“), a také návrh nového zákona o evidenci…
Evidence údajů o skutečném majiteli

Evidence údajů o skutečném majiteli

Zákon o evidenci skutečných majitelů  Ministerstvo spravedlnosti připravilo a předložilo návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, která byla doposud upravena ve dvou právních předpisech. Prvním z nich byl AML zákon1, který vymezoval pojem…
Rejstřík skutečných majitelů - nezapomeňte na zápis

Rejstřík skutečných majitelů - nezapomeňte na zápis

Jenom do 1. ledna 2019 mohou obchodní korporace, které jsou zapsané v Obchodním rejstříku, provést zápis údaje o svém skutečném majiteli do rejstříku skutečných majitelů, a to bez hrozby případné sankce. Jedná-li se zároveň o obchodní korporace…
Zápis skutečných majitelů společností

Zápis skutečných majitelů společností

Blíží se konec termínu pro splnění povinnosti zapsat do tzv. Evidence údajů o skutečných majitelích skutečné majitele společností. O této povinnosti jsme Vás informovali již dříve. Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a…
Povinné subjekty

Povinné subjekty

Nahlásit svého skutečného majitelem musí právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenské fondy zapsané do evidence svěřenských fondů Veřejným rejstříkem se rozumí např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík…
Lhůty pro nahlášení skutečného majitele

Lhůty pro nahlášení skutečného majitele

Zákon stanovuje dvě lhůty pro zápis skutečného vlastníka do rejstříku: právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku → do 1. 1. 2019 ostatní zapsané právnické osoby → do 1. 1. 2021
Způsob nahlášení údajů

Způsob nahlášení údajů

Návrh na zápis do rejstříku skutečných vlastníku může podat pouze osoba, která je oprávněná podat návrh na zápis do veřejného rejstříku. Jedná se tak o jednatelé s.r.o., členy představenstva a.s., apod. V případě potřeby pro Vás nahlášení skutečného…
Poplatek za zápis

Poplatek za zápis

Poplatek za zápis do rejstříku skutečných vlastníku je 1 000 Kč. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny všechny právnické osoby, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. nadace, spolky) a svěřenské fondy. Dále budou od tohoto poplatku…
« Předchozí stránka
12