Elektronická evidence tržeb

Po zdlouhavém schvalovacím procesu, doprovázeném vyhrocenými výměnami názorů jak na půdě poslanecké sněmovny, tak v diskusních pořadech, byl v dubnu 2016 zveřejněn zákon č. 112/2016 o elektronické evidenci tržeb.

V této sekci bychom Vám chtěli elektronickou evidenci tržeb (dále jen „EET“) a její fungování přiblížit. EET představuje pro podnikatele zcela novou povinnost hlásit tržby správci daně. Ten se informace o tržbě dozví v podstatě ihned po jejím obdržení. Ve srovnání s daňovými přiznáními (či k DPH nebo k daním z příjmů), bude mít správce daně přehled o tržbách v reálnem čase. Podnikatel oznámí tržbu prostřednictvím datové zprávy a v návaznosti na to mu přijde kód, který bude podnikatel povinen uvést na účtence pro zákazníka.

Pokud máte zájem o podrobnější informace k EET, neváhejte se obrátit na jednoho z našich daňových poradců, Ing. Michala Scholtze, který se v naší společnosti tímto tématem zabývá.

Související články

Vybrané pokuty po půl roce fungování EET

Vybrané pokuty po půl roce fungování EET

Za půl roku fungování EET přibyly do státní kasy více než 2 mil. Kč. Důvodem jsou pokuty, které vybrala finanční správa. V rámci kontroly elektronické evidence tržeb bylo provedeno více než 30 tisíc kontrol a zjištěno téměř 5 tis. nedostatků,…
Nová metodika k EET

Nová metodika k EET

Generální finanční ředitelství zveřejnilo aktualizovanou verzi metodiky k elektronické evidenci tržeb. V nové metodice jsou již zapracované Generálním finančním ředitelstvím avizované úpravy (navýšení limitu pro drobnou podnikatelskou činnost…
EET po půl roce: 30 tisíc kontrol

EET po půl roce: 30 tisíc kontrol

Od zahájení provozu EET proběhlo 30 tisíc kontrol a podnikatelé vydali přes miliardu a čtvrt účtenek. Do systému je podle údajů Finanční správy zapojeno téměř 150 tisíc podnikatelů. Za uplynulý půlrok vydali zákazníkům 1,35 miliardy účtenek. Podle…
Navýšení limitu pro veřejně prospěšné poplatníky pro vykazování v rámci EET

Navýšení limitu pro veřejně prospěšné poplatníky pro vykazování v rámci EET

Po uplynutí půl roku od spuštění EET mění finanční správa metodiku v souvislosti s vykazováním EET. Mění se rovněž limit pro uplatnění výjimky u veřejně prospěšných poplatníků – tedy pro neziskové organizace (např. vesnické spolky, obecně prospěšné…
Dva měsíce dalšího fungování EET

Dva měsíce dalšího fungování EET

Již více než dva měsíce mají podnikatelé v oblasti velkoobchodu a maloobchodu povinnost hlásit své hotovostní tržby v EET. Na rozdíl od původních odhadů Finanční správy, která předpokládala rozšíření EET až na 250 tisíc subjektů, si autentizační…
EET přinese více peněz, než byl původní odhad

EET přinese více peněz, než byl původní odhad

Ministerstvo financí aktualizovalo Konvergenční program ČR, který má k dispozici ČTK. Z aktualizované verze vyplývá, že díky EET se za rok 2017 a 2018 inkasuje do státní kasy více, a to zhruba až o 22,6 mld. Kč. Díky EET by se mělo více inkasovat na…
Venkovské spolky a EET

Venkovské spolky a EET

Dne 20. dubna 2017 proběhla v Praze konference Ministerstva financí na téma „Venkovské spolky a EET“. Cílem této konference bylo na konkrétních případech ukázat, že se venkovským spolkům elektronická evidence tržeb v drtivé většině vyhne. V zákoně…
EET u slabozrakých a nevidomých podnikatelů

EET u slabozrakých a nevidomých podnikatelů

Ministerstvo financí jedná se zástupci nevidomých a slabozrakých o řešeních EET pro tuto kategorii podnikatelů, kteří spadají do třetí a čtvrté fáze EET. Tyto osoby budou dočasně od EET zproštěni. Na dostupnosti vhodných pokladních řešení bude…