Elektronická evidence tržeb

Po zdlouhavém schvalovacím procesu, doprovázeném vyhrocenými výměnami názorů jak na půdě poslanecké sněmovny, tak v diskusních pořadech, byl v dubnu 2016 zveřejněn zákon č. 112/2016 o elektronické evidenci tržeb.

V této sekci bychom Vám chtěli elektronickou evidenci tržeb (dále jen „EET“) a její fungování přiblížit. EET představuje pro podnikatele zcela novou povinnost hlásit tržby správci daně. Ten se informace o tržbě dozví v podstatě ihned po jejím obdržení. Ve srovnání s daňovými přiznáními (či k DPH nebo k daním z příjmů), bude mít správce daně přehled o tržbách v reálnem čase. Podnikatel oznámí tržbu prostřednictvím datové zprávy a v návaznosti na to mu přijde kód, který bude podnikatel povinen uvést na účtence pro zákazníka.

Pokud máte zájem o podrobnější informace k EET, neváhejte se obrátit na jednoho z našich daňových poradců, Ing. Michala Scholtze, který se v naší společnosti tímto tématem zabývá.

Související články

Úprava off-line režimu EET

Úprava off-line režimu EET

Jak jsme Vás již dříve informovali ( http://www.fucik.cz/publikace/zmena-zakona-o-eet/ ), Ministerstvo financí ČR předložilo návrh novely zákona o evidenci tržeb, která kromě jiného reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu. Na základě připomínkového…
Změna zákona o EET

Změna zákona o EET

Od 20. 3. do 19. 4. 2018 probíhá vnější připomínkové řízení ke změně zákona o evidenci tržeb. Novela reaguje na nález Ústavního soudu, o kterém jsme Vás již informovali, konkrétně se jedná o tyto oblasti: Evidence bezhotovostních plateb Oblast:…
Od 1. března se EET nevztahuje na platby kartou

Od 1. března se EET nevztahuje na platby kartou

Jak jsme Vás již dříve informovali, Ústavní soud rozhodl v prosinci 2017 o zrušení některých částí zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb. S účinností od dnešního dne se tak ruší ustanovení, na základě kterých se EET vztahovala i na…
Ústavní soud zrušil další etapy EET

Ústavní soud zrušil další etapy EET

Ústavní soud se vyjádřil k návrhu 41 poslanců, kteří žádali zrušit zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb. I když Ústavní soud zákon jako celek neshledal protiústavním, rozhodl o zrušení některých jeho částí. S účinností od 1. března…
Rok fungování elektronické evidence tržeb

Rok fungování elektronické evidence tržeb

Do elektronické evidence tržeb je od 1. prosince 2016 zapojeno zhruba 160 tisíc podnikatelů, kterým úřady uložily 3 832 pokut. Pro restauratéry nebo podnikatele v maloobchodu se tyto pokuty v průměru pohybovaly kolem 9 tisíc korun. Celkem bylo při…
Náklady související s Účtenkovou loterií

Náklady související s Účtenkovou loterií

Ministerstvo financí v rámci transparentnosti zveřejňuje souhrn všech vynaložených i plánovaných nákladů souvisejících s Účtenkovou loterií. Fixní náklady byly vyčísleny na 77 193 420 Kč/ročně. Z toho náklady na komplexní zajištění provozu ve výši…
Nevidomí a hluchoslepí nemusí zatím používat EET

Nevidomí a hluchoslepí nemusí zatím používat EET

Podle informací na vládních internetových stránkách nebudou muset nevidomé a hluchoslepé osoby používat EET. Úřad vlády poslal materiál formou nařízení do mezirezortního připomínkového řízení.  Dokumenty odkazují na odhady Národní rady osob se…
Před spuštěním EET prudce vzrostl počet firem s vietnamskými vlastníky

Před spuštěním EET prudce vzrostl počet firem s vietnamskými vlastníky

Od května loňského roku do letošního května se počet českých firem, které mají vietnamského vlastníka, zvýšil o 67 procent. Důvodem je nejspíš zavedení elektronické evidence tržeb (EET). V pomyslném žebříčku nejčastějších zahraničních majitelů…