Elektronická evidence tržeb

Po zdlouhavém schvalovacím procesu, doprovázeném vyhrocenými výměnami názorů jak na půdě poslanecké sněmovny, tak v diskusních pořadech, byl v dubnu 2016 zveřejněn zákon č. 112/2016 o elektronické evidenci tržeb.

V této sekci bychom Vám chtěli elektronickou evidenci tržeb (dále jen „EET“) a její fungování přiblížit. EET představuje pro podnikatele zcela novou povinnost hlásit tržby správci daně. Ten se informace o tržbě dozví v podstatě ihned po jejím obdržení. Ve srovnání s daňovými přiznáními (či k DPH nebo k daním z příjmů), bude mít správce daně přehled o tržbách v reálnem čase. Podnikatel oznámí tržbu prostřednictvím datové zprávy a v návaznosti na to mu přijde kód, který bude podnikatel povinen uvést na účtence pro zákazníka.

Pokud máte zájem o podrobnější informace k EET, neváhejte se obrátit na jednoho z našich daňových poradců, Ing. Michala Scholtze, který se v naší společnosti tímto tématem zabývá.

Související články

Současný stav EET

Současný stav EET

Nález Ústavního soudu z prosince 2017 zasáhl do systému elektronické evidence tržeb a zrušil vybraná ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Některá ustanovení byla zrušena již s účinnosti k 1. březnu 2018, další ustanovení budou…
EET a končící výjimka pro nevidomé podnikatele

EET a končící výjimka pro nevidomé podnikatele

Ke konci roku 2018 končí platnost výjimky z povinnosti vykazovat tržby v rámci režimu elektronické evidence tržeb pro podnikatele se zrakovým postižením. Podnikatelů se zrakovým postižením, kteří by měli podléhat elektronické evidenci již v první a…
EET – co je nového

EET – co je nového

Od zveřejnění nálezu Ústavního soudu, který potvrdil, že zákon o elektronické evidenci tržeb sice není protiústavní, ale navzdory tomu zrušil některé jeho části, uběhlo již devět měsíců. Za tuto dobu se muselo Ministerstvo financí vypořádat se…
Novela zákona o offline evidenci tržeb

Novela zákona o offline evidenci tržeb

V květnu jsme informovali o připravované novele zákona o evidenci tržeb. Tato novela upravuje novinku v podobě offline evidence pro nejmenší podnikatele, kteří jsou: plátci daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb…
Novela zákona o evidenci tržeb

Novela zákona o evidenci tržeb

Vláda předložila sněmovně návrh zákona o evidenci tržeb, který se bude ve Sněmovně projednávat 11. září 2018. Novela zákona přináší změny, které by měly odstartovat v různých termínech. Nejpozději 7. měsíc po vyhlášení zákona nabudou právní…
Změna SSL certifikátu pro EET

Změna SSL certifikátu pro EET

Finanční správa vydala informaci ke změně SSL certifikátu příjmové strany systému  EET, která proběhne 10. září 2018. Původně mělo ke změně dojít již k 7. srpnu 2018.  Tato lhůta však byla posunuta, aby poplatníci ve spolupráci s dodavateli…
Zúžení povinných subjektů EET?

Zúžení povinných subjektů EET?

Skupina poslanců  předložila sněmovně 26. 6. 2018 návrh zákona, jež zužuje okruh subjektů, pro které má platit povinnost EET, tak, aby adresáty stanovovaných povinností byly pouze osoby s dostatečně vysokou hranicí obratu. Konkrétně je navrhováno,…
Vláda schválila návrh novely zákona o EET a DPH

Vláda schválila návrh novely zákona o EET a DPH

Vláda schválila dne 13. června 2018 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novela byla předložena Ministerstvem financí v březnu 2018 (http://www.fucik.cz/publikace…