Účetní závěrka 2018

17. leden 2019
  • Martina Hůlová

Určeno: pro pracovníky finančního oddělení

Cíl/Anotace: Seznámit účastníky s jednotlivými kroky v rámci sestavení účetní závěrky za účetní období roku 2018 a současně uvést plánované/schválené novinky na rok 2019. Výklad je doplněn příklady z praxe.

Program semináře:

  • Co je to účetní závěrka a účetní uzávěrka
  • Procházení jednotlivých kroků v rámci sestavení účetní závěrky – inventarizace účtů majetku a závazků, dohadné položky vs. rezervy, časové rozlišení, účtování rezervy na daň z příjmů vs. daně z příjmů, opravné položky, kurzové rozdíly, kalkulace a účtování o odložené dani, atd.
  • Povinné vs. dobrovolné dokumenty v rámci sestavení účetní závěrky (státní výkazy, příloha k účetní závěrce, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, výroční zpráva a zpráva o vztazích) – zkrácený vs. plný rozsah sestavení účetní závěrky
  • Změny v rámci sestavení dokumentů k účetní závěrce mezi rokem 2017 a 2018
  • Plánované a již schválené novinky na rok 2019

Čas: 9 - 12 hodin

Cena: 1.200,- Kč bez DPH

Pro studenty platí zvýhodněná cena počítaná jako 75% sleva z ceny tutorialu po zadání slevového kódu TSTUDENT18. Prosíme studenty, ať donesou na kurz potvrzení o studiu k nahlédnutí (stačí platný ISIC). Zvýhodněná cena se nevztahuje na objednávky za zaměstnance prostřednictvím společností.

V ceně je zahrnuto malé občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Jak se přihlásit

noviny.png

Pomocí online formuláře ZDE