Zákon o účetnictví čeká modernizace

Publikováno:
6. říjen 2020
Autor:
  • Daniela Riegel
  • Grant Thornton Czech Republic

Vláda začátkem října schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví.  Zákon o účetnictví tím má reagovat jak na mezinárodní trendy, tak na obrovský rozvoj informačních a komunikačních technologií v oblasti účetnictví. Návrh si klade za cíl rozšířit použití mezinárodních účetních standardů při sestavování účetní závěrky u vybraných subjektů. Další významnou změnou je vymezení základních účetních zásad a významných pojmů přímo v zákoně o účetnictví na základě dlouhodobých požadavků odborníků. Fyzické osoby by nově měly moci vést podvojné účetnictví jen na dobrovolném základě. V současnosti platí, že od stanovené hranice ve výši 20 000 000 Kč musí fyzické osoby vést účetnictví povinně, stejně jako právnické osoby.

Bližší informace naleznete zde.

Autor: Daniela Riegel, Grant Thornton Czech Republic