Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení

Publikováno:
1. červenec 2020
Autor:
  • Fučík & partneři

Dne 17.6.2020 byl Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Obsahem zákona je prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce červen, červenec a srpen 2020, které musí platit zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 24,8 %.

Prominutí se však týká pouze vybraných zaměstnavatelů za splnění předem daných podmínek. Avšak konstrukce výpočtu základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnost (tzv. superhrubá mzda) nebude tímto prominutím pojistného nijak ovlivněna. I nadále budou zaměstnavatelé splňující prominutí pojistného standardně navyšovat příjem poplatníka pro účely výpočtu základu daně zpravidla o 33,8 %.

Prominutí pojistného se nepromítne též do způsobu vyplnění Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění na ř. 6 tiskopisu MFin 5460, vzor č. 28 za rok 2020. Obdobně tomu bude u Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražené dani podle zvláštní sazby daně.
Prominutí pojistného neovlivní též stanovení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění.

Zákon následně podepsal prezident a yl vyhlášen 30. 6. 2020 ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2020 Sb.

Autor: Fučík & partneři