Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění jednatele při neplatné smlouvě

Zdravotní pojištění jednatele při neplatné smlouvě

Podle nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu měla společnost s ručením omezeným povinnost zaplatit dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za svého jednatele, vyčíslené platebními výměry od VZP. Společnost proti těmto výměrům podala…
Nový web MPSV

Nový web MPSV

Novou podobu svého webového portálu připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dne 28. června 2019 dojde k oficiálnímu spuštění modernizovaných webových stránek, pomocí kterých dojde postupně ke sjednocení stávajících platforem pro všechny…
Doručení fikcí vs. doručení do datové schránky

Doručení fikcí vs. doručení do datové schránky

Krajský soud v Brně nedávno posuzoval případ týkající se interpretace ustanovení upravujícího speciální případ fikce doručení v řízení o věcech důchodového pojištění vyplývající z § 90 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.: „Povinnost orgánu sociálního…
Relokační služby se společností TIFRA

Relokační služby se společností TIFRA

Ve spolupráci se společností TIFRA se nám podařilo rozšířit portfolio našich služeb pro zaměstnavatele a fyzické osoby přicházející do ČR ze zahraničí o relokační služby. Vy nebo Vaši zaměstnanci získají co největší pohodlí a pomoc při hledání…
Poslední den pro podání Přehledu OSVČ se blíží

Poslední den pro podání Přehledu OSVČ se blíží

Nejpozději do 2. května 2019 mají OSVČ povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Přehled musí podat OSVČ všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla za dané období pojištěna.…
Průměrný důchod vzroste

Průměrný důchod vzroste

Dne 1. 4. 2019 bylo vládou schváleno zvýšení důchodu v průměru o 900,- Kč. Všechny důchody by měly být navýšeny o průměrnou částku 700,- Kč, navíc si ještě každý důchodce přilepší o fixní částku přibližně 200,- Kč. Stanovení výše této pevné částky…
Brexit a dopad na sociální a zdravotní pojištění

Brexit a dopad na sociální a zdravotní pojištění

V současné době stále nevíme, jak se situace v souvislosti s Brexitem vyvine. Zatím se ve Velké Británii rozhodlo o odkladu do konce června 2019, nicméně toto prodloužení musí schválit také všechny země EU. Pokud by k prodloužení došlo, tak v…
Náhrady za dovolenou lze zohlednit v odpočtu na VaV

Náhrady za dovolenou lze zohlednit v odpočtu na VaV

Krajský soud v Hradci Králové vydal rozhodnutí ve prospěch poplatníka v oblasti oprávněnosti uplatnění osobních nákladů souvisejících s náhradou za dovolenou zaměstnanců v rámci odčitatelné položky výzkumu a vývoje. Správce daně doměřil poplatníkovi…