Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Novela insolvenčního zákona od 1. 6. 2019

Novela insolvenčního zákona od 1. 6. 2019

S prvním červnovým dnem vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona. Díky ní dosáhne na oddlužení více lidí, nová pravidla mají dlužníky motivovat ke splácení dluhů a preventivně působit na to, aby dluhy a dluhová past v budoucnu vůbec…
Nejen stávající zaměstnance je třeba motivovat

Nejen stávající zaměstnance je třeba motivovat

Podle MPSV klesla nezaměstnanost v květnu 2019 na nejnižší bod od roku 1997, a to na 2,6 %. Naproti tomu stojí 346.552 volných pracovních míst. Jak tedy přimět Vaše případné budoucí zaměstnance, aby si vybrali právě Vaši společnost. Variantou pro…
Zpracování mezd snadno a rychle při zachování kvality a osobního přístupu

Zpracování mezd snadno a rychle při zachování kvality a osobního přístupu

Vývoj ve zpracování mezd aneb kde je již možné zjednodušení v rámci elektronické komunikace?  Zpracování mezd snadno a rychle. Dovoluji si parafrázovat hlášku z filmu Adéla ještě nevečeřela, kterou si možná někteří z Vás vybaví v souvislosti s…
Kontroly nelegálního zaměstnávání

Kontroly nelegálního zaměstnávání

V minulém i letošním roce se orgány inspekce práce čím dál více zaměřují na kontroly nelegálního zaměstnávání. Kontroly jsou uskutečňovány průběžně a krom toho proběhlo i několik celostátních akcí. Celkem z 8 339 kontrol bylo zjištěno přes tisíc…
Pokuta za nadbytečné uchovávání dokladů zaměstnanců

Pokuta za nadbytečné uchovávání dokladů zaměstnanců

Úřad pro ochranu osobních údajů v loňském roce uložil pokutu ve výši 180.000 Kč za nadbytečné uchovávání kopií dokladů předložených jeho zaměstnanci. Za co tedy úřad pro ochranu osobních údajů pokutu uložil? Ve spisech zaměstnavatel evidoval kopie…
Konkurenční doložka a výklad Ústavního soudu

Konkurenční doložka a výklad Ústavního soudu

Ústavní soud se ve svém nedávném nálezu zabýval problematikou výkladu konkurenční doložky a nároku na úhradu smluvní pokuty při jejím porušení. V rámci daného řízení se stěžovatelka po bývalé zaměstnankyni domáhala úhrady smluvní pokuty z titulu…
Další vývoj u navýšení rodičovského příspěvku

Další vývoj u navýšení rodičovského příspěvku

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová předloží vládě návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, které by se mělo týkat všech rodin, které budou k 1. 1. 2020 pobírat rodičovský příspěvek. Podle již zmíněného návrhu by mělo dojít ke zvýšení…
Poslanci schválili eNeschopenku od 1. 1. 2020

Poslanci schválili eNeschopenku od 1. 1. 2020

Poslanci schválili 10. 5. 2019 na svém jednání pozměňovací návrh úpravy e-Neschopenky, který obsahuje dodatečné požadavky lékařů a zaměstnavatelů. Původně měl být systém spuštěn ve dvou etapách, ale místo toho Česká správa sociálního zabezpečení …