Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Novinky v cestovních náhradách od 1. 1. 2014

Novinky v cestovních náhradách od 1. 1. 2014

Problematiku cestovních náhrad upravuje zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v části sedmé. Dle zmocňovacího ustanovení, § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.…
Na co si letos musí dát mzdové účetní (a nejen ty) pozor

Na co si letos musí dát mzdové účetní (a nejen ty) pozor

V  článku níže jsou shrnuty změny a další důležité informace, které musí zaměstnavatelé zohlednit od letošního roku při zpracování mzdové agendy zaměstnanců, a to rozdělené po jednotlivých oblastech. Daň z příjmů Roční zúčtování záloh a daňového…
Kontroly nelegálního zaměstnávání pokračují

Kontroly nelegálního zaměstnávání pokračují

Dle provedené analýzy činnosti Státního úřadu inspekce práce provedli jeho pracovníci od počátku platnosti nové úpravy týkající se nelegálního zaměstnávání, kam patří i kontroly švarcsystému, přes 72 000 kontrol a kvůli dodržování zákona o…
Nevyčerpaná dovolená a co dál

Nevyčerpaná dovolená a co dál

V praxi se často stává, že někteří zaměstnanci nevyčerpají celou dovolenou v průběhu příslušného roku. Při sestavení účetní závěrky je nutné vyřešit, jak s touto nevyčerpanou dovolenou účetně a následně i daňově naložit. V poslední době je opět…
Důchodová reforma

Důchodová reforma

Od 1. ledna 2013 měla v České republice začít fungovat tzv. velká důchodová reforma, která by zavedla druhý pilíř důchodového systému, tzv. důchodové spoření, jako doplněk stávajícího prvního pilíře (tj. povinného důchodového pojištění) a třetího…
Změny v evidenci pracovní doby

Změny v evidenci pracovní doby

Na základě ustanovení § 96 zákoníku práce má zaměstnavatel výslovně uloženou povinnost evidovat pracovní dobu. Tato povinnost se od 1.1.2012 rozšířila o povinnost vyznačit počátek a konec evidované skutečnosti. Současně došlo od tohoto data i k…
Mzda, minimální mzda, zaručená mzda

Mzda, minimální mzda, zaručená mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených zákoníkem práce. Mzda náleží za práci zaměstnancům podnikatelských subjektů. Zaměstnancům státu, obcí, krajů, státních fondů, školských právnických osob…
Novela zákoníku práce a dovolená

Novela zákoníku práce a dovolená

Novela zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ledna 2012, přinesla i určité změny týkající se dovolené v roce 2012. Jedná se především o legislativní úpravy v oblasti čerpání dovolené. Cílem toho článku je nastínit hlavní změny v této…