Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Fenomén jménem švarcsystém

Fenomén jménem švarcsystém

Je to více jak dva roky, co jsme se s Vámi naposled podělili o bližší informace k fenoménu švarcsystém, proto bychom po dlouhé době, v závislosti na nálezu Ústavního soudu, rádi o tomto fenoménu pohovořili a přinesli nejnovější informace z dění za…
Zasloužilý odpočinek má svá pravidla

Zasloužilý odpočinek má svá pravidla

Právo na odpočinek je jedním ze základních práv občana zaručených Listinou základních práv a svobod. Dovolenou lze definovat jako pracovní volno zaměstnance, které je placené, slouží k rekonvalescenci pracovní síly zaměstnance a je výlučně v jeho…
Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2014

Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2014

Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce dále jen „zákoník práce“ nezaznamenal v tomto období zásadních změn. Nicméně v důsledku vstupu v účinnost zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „nový občanský zákoník“) k 1. 1. 2014 zákoník práce…
Novinky v cestovních náhradách od 1. 1. 2014

Novinky v cestovních náhradách od 1. 1. 2014

Problematiku cestovních náhrad upravuje zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v části sedmé. Dle zmocňovacího ustanovení, § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.…
Na co si letos musí dát mzdové účetní (a nejen ty) pozor

Na co si letos musí dát mzdové účetní (a nejen ty) pozor

V  článku níže jsou shrnuty změny a další důležité informace, které musí zaměstnavatelé zohlednit od letošního roku při zpracování mzdové agendy zaměstnanců, a to rozdělené po jednotlivých oblastech. Daň z příjmů Roční zúčtování záloh a daňového…
Kontroly nelegálního zaměstnávání pokračují

Kontroly nelegálního zaměstnávání pokračují

Dle provedené analýzy činnosti Státního úřadu inspekce práce provedli jeho pracovníci od počátku platnosti nové úpravy týkající se nelegálního zaměstnávání, kam patří i kontroly švarcsystému, přes 72 000 kontrol a kvůli dodržování zákona o…
Nevyčerpaná dovolená a co dál

Nevyčerpaná dovolená a co dál

V praxi se často stává, že někteří zaměstnanci nevyčerpají celou dovolenou v průběhu příslušného roku. Při sestavení účetní závěrky je nutné vyřešit, jak s touto nevyčerpanou dovolenou účetně a následně i daňově naložit. V poslední době je opět…
Důchodová reforma

Důchodová reforma

Od 1. ledna 2013 měla v České republice začít fungovat tzv. velká důchodová reforma, která by zavedla druhý pilíř důchodového systému, tzv. důchodové spoření, jako doplněk stávajícího prvního pilíře (tj. povinného důchodového pojištění) a třetího…