Manažerské a transakční poradenství

K novele zákona o investičních pobídkách

K novele zákona o investičních pobídkách

V prvním letošním čísle Finančního managementu jsme Vás informovali o vládním návrhu novely zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (dále „zákon o investičních pobídkách“). V tomto článku jsme Vám představili…
Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností

Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností

Ministerstvo spravedlnosti předložilo počátkem dubna 2012 vládě návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností. Návrh počítá se zachováním existence akcií na majitele, ovšem za současného stanovení povinnosti jejich zaknihování …
Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách

Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách

V současné době se nachází v Poslanecké sněmovně České republiky návrh novely zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (dále „zákon o investičních pobídkách“). V tomto článku bychom Vás chtěli stručně provést…
Půjčky a úvěry mezi společníkem a společností s ručením omezeným

Půjčky a úvěry mezi společníkem a společností s ručením omezeným

Tento článek stručně shrnuje problematiku půjček uskutečněných mezi společníky a společnostmi s ručením omezeným, která je v České republice nejčastější formou podnikání právnických osob. Půjčka vs. úvěr Parametry smlouvy o půjčce definuje § 657 a…
Na kolik nás nově přijde soudní spor aneb novinky v oblasti soudních poplatků

Na kolik nás nově přijde soudní spor aneb novinky v oblasti soudních poplatků

Dne 22. 7. 2011 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o soudních poplatcích – zákon č. 218/2011 Sb. (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Zákon již vstoupil v účinnost od 1. 9. 2011, ale některá ustanovení budou účinná až od 1.1.2012 (viz. část…
Novela zákona o přeměnách společností a související změny účetních předpisů

Novela zákona o přeměnách společností a související změny účetních předpisů

Ministerstvo spravedlnosti připravilo rozsáhlou novelu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách společností (dále jen „Zákon“). Novela vychází z potřeby implementovat do Zákona směrnici 2009/109/ES (dále jen „Směrnice“). Další cíle, které s sebou novela…
Výkon funkce jednatele - cizince v české společnosti

Výkon funkce jednatele - cizince v české společnosti

Velmi často se v praxi setkáváme se situací, kdy je ve funkci jednatele české společnosti cizinec, zaměstnanec mateřské společnosti z jiného členského státu Evropské unie. Tento cizinec několik dní v měsíci vykonává funkci pro českou společnost, ale…
Co je a co není součástí stavby ve světle judikátu 5 Afs 3/2010 - 144 ze dne 17.10.2010

Co je a co není součástí stavby ve světle judikátu 5 Afs 3/2010 - 144 ze dne 17.10.2010

Podle tohoto rozsudku jsou nedílnou součástí staveb ta zařízení, která umožňují jeho funkci a účel, k němuž byla stavba určena a zkolaudována. Účel stavby najdeme obvykle právě v kolaudačních rozhodnutích. Z výše uvedeného vyplývá závěr, že věc,…