Manažerské a transakční poradenství

Zahraniční stravné od 2019

Zahraniční stravné od 2019

Ve sbírce zákonů vyšla nová vyhláška Ministerstva financí, která od roku 2019 upravuje výši sazeb zahraničního stravného. V rámci EU dochází k navýšení pro Nizozemsko z 45 na 50 EUR a Polsko z 35 na 40 EUR. Níže uvádíme sazby platné od 1. ledna 2019…
Zápis skutečných majitelů společností

Zápis skutečných majitelů společností

Blíží se konec termínu pro splnění povinnosti zapsat do tzv. Evidence údajů o skutečných majitelích skutečné majitele společností. O této povinnosti jsme Vás informovali již dříve. Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a…
EET a končící výjimka pro nevidomé podnikatele

EET a končící výjimka pro nevidomé podnikatele

Ke konci roku 2018 končí platnost výjimky z povinnosti vykazovat tržby v rámci režimu elektronické evidence tržeb pro podnikatele se zrakovým postižením. Podnikatelů se zrakovým postižením, kteří by měli podléhat elektronické evidenci již v první a…
Zásah do profesní mlčenlivosti v rámci polské justiční reformy

Zásah do profesní mlčenlivosti v rámci polské justiční reformy

Polská vláda v nové reformě navrhuje prolomit profesní mlčenlivost, kterou zejména disponují následující profese: advokáti, notáři, právní poradci, daňový poradci nebo lékaři, tak, že by o zproštění mlčenlivosti do budoucna nerozhodoval soud, ale…
Zvýšení rodičovského příspěvku

Zvýšení rodičovského příspěvku

Ministryně práce a sociálních věcí navrhuje od 1. července 2019 zvýšení rodičovského příspěvku,a to na děti do čtyř let věku. Současný příspěvek je ve výši 220 tisíc Kč a mělo by dojít k nárůstu na 260 tisíc Kč pro rodiče, které mají jedno dítě. Pro…
Novela zákona o offline evidenci tržeb

Novela zákona o offline evidenci tržeb

V květnu jsme informovali o připravované novele zákona o evidenci tržeb. Tato novela upravuje novinku v podobě offline evidence pro nejmenší podnikatele, kteří jsou: plátci daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb…
Pracovní povolení při vyslání pracovníků

Pracovní povolení při vyslání pracovníků

V  případě, že pracovníci (cizinci) provozují svou hlavní činnost v členském státě, ve kterém se nachází sídlo zaměstnavatele, a zároveň neusilují o začlenění na český pracovní trh, tak mají možnost využití tzv. dočasného vyslání pracovníků za…
Fučík & partneři se připojují k AFI – Sdružení pro zahraniční investice

Fučík & partneři se připojují k AFI – Sdružení pro zahraniční investice

V obchodním světě, kde se hranice stále více stírají, hledá mnoho společností obchodní příležitosti mimo území svého státu. Ve státě, kam expandují, poté hledají spolehlivé partnery, kteří jim svými znalostmi a zkušenostmi usnadní vstup na nový trh.…