Daně

Podání, vady podání a výzva správce daně k odstranění vad podání

Podání, vady podání a výzva správce daně k odstranění vad podání

Podání a jeho náležitosti Pro dosažení úspěšného cíle v daňovém řízení je klíčová bezproblémová komunikace se správcem daně. Tato komunikace může probíhat z iniciativy daňového subjektu i z podnětu správce daně. Daňový subjekt (popř. i další osoby…
Zápočet srážkové daně odvedené z licenčních poplatků v České republice na daňovou povinnost v Německu

Zápočet srážkové daně odvedené z licenčních poplatků v České republice na daňovou povinnost v Německu

Česká dceřiná společnost vyplácela licenční poplatky své německé mateřské společnosti a v Čechách z nich odvedla 5% srážkovou daň v souladu s článkem 12 smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem. Německý finanční úřad odmítnul mateřské…
Změna stanovení místa plnění při poskytnutí služby novelou platnou od 1.1.2010

Změna stanovení místa plnění při poskytnutí služby novelou platnou od 1.1.2010

Novelou č. 489/2009 Sb. se změnil zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Touto novelou, která vyšla ve sbírce listin 31.12.2009 a nabyla účinnosti 1.1.2010 bylo změněno stanovení místa plnění při poskytnutí přeshraničních služeb. Stanovení…
Novinky v daňové správě od 1. 1. 2011

Novinky v daňové správě od 1. 1. 2011

Jedinou významnou změnou v daňové správě od 1.1.2011 není pouze to, že v účinnost vstoupí nový zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ale v souvislosti s probíhající „daňovou reformou“ byla provedena i významná změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních…
Osvobození licenčních poplatků od daně z příjmů právnických osob s účinností od 1. 1. 2011

Osvobození licenčních poplatků od daně z příjmů právnických osob s účinností od 1. 1. 2011

K 1. 5. 2004 byla do zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) implementována směrnice rady 2003/49ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (dále jen „Směrnice“). Cílem…
Navrhovaná novela zákona o daních z příjmů

Navrhovaná novela zákona o daních z příjmů

Ministerstvo financí předložilo vládě k projednání novelu zákona o daních z příjmů a souvisejících zákonů po zapracování připomínek. Níže uvádíme nejvýznamnější změny. Projednávání novely budeme nadále aktivně sledovat a průběžně Vás informovat, a…
Návrh novely zákona o DPH a možné přínosy pro plátce DPH v roce 2011

Návrh novely zákona o DPH a možné přínosy pro plátce DPH v roce 2011

V červnu 2010 byl ministerstvem financí předložen návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „novela“) s předpokládanou účinnosti od 1. 1. 2011. Novela se týká tří oblastí. Cílem prvních dvou oblastí je boj proti daňovým…
Leasing z hlediska zákona o dani z příjmů

Leasing z hlediska zákona o dani z příjmů

k právnímu stavu 1.1.2010 Leasing v posledních letech zaznamenává velkou oblibu jako finanční nástroj při pořízení majetku nejčastěji movitého. Jelikož dochází k častým legislativním změnám, přinášíme přehled stavu k 1.1.2010 v této oblasti z…