Daně

Běh lhůt při správě daní

Běh lhůt při správě daní

Dnem 1.1.2011 nabyl účinností nový zákon upravující správu daní – zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který upravoval průběh daňového řízení do účinnosti daňového řádu se již nepoužije…
Novoroční bilancování, aneb co nového nás čeká v oblasti daňových zákonů v roce 2011

Novoroční bilancování, aneb co nového nás čeká v oblasti daňových zákonů v roce 2011

Je tu opět nový rok a s ním i nadílka v podobě četných legislativních změn. V následujícím článku bychom Vám chtěli přiblížit alespoň ty nejvýznamnější, které se dotknou financí většiny z nás. Pokud není dále v textu uvedeno jinak, účinnost…
Změny daňových pravidel od 1. 1. 2011 na Slovensku

Změny daňových pravidel od 1. 1. 2011 na Slovensku

Nejen v České republice, ale také na Slovensku došlo dnem 1. 1. 2011 ke změnám v oblasti daní. Článek je zaměřen na některé změny daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a také změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Daň z příjmů Dnem 1. 1…
Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2011

Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2011

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání samostatně za každou…
Novinky v zákoně o DPH od dubna na 2011 – dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

Novinky v zákoně o DPH od dubna na 2011 – dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

Novela zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH), která má vstoupit v účinnost k 1. dubnu 2011, zavádí novou definici pro dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností. Jedná se o dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických…
Úhrada daňových povinností v roce 2011

Úhrada daňových povinností v roce 2011

Od roku 2006 spustila česká daňová správa projekt „daňové složenky“, prostřednictvím kterých mohli daňoví poplatníci zaplatit jakoukoliv daň bez úhrady poplatku za převod peněz. Například v případě daně z nemovitostí obdrželi poplatníci daňovou…
Průběh vytýkacího řízení dle Daňového řádu

Průběh vytýkacího řízení dle Daňového řádu

Ačkoliv se daňové subjekty obávají ze strany správců daně především daňových kontrol, mnohdy mají horší dopad vytýkací řízení. Jejich počet bývá většinou u jednotlivých finančních úřadů vyšší než počet daňových kontrol. Správci daně především na…
DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

V souvislosti s legislativním vývojem v oblasti daně z přidané hodnoty vznikají nejasnosti při posuzování daně z přidané hodnoty účtované do nákladů u plátců daně souvisejících se zaměstnaneckými benefity (soukromé využití služebního vozidla, mobilu…