Daně

Lhůty nadcházejících daňových povinností

Lhůty nadcházejících daňových povinností

Cílem tohoto článku je poskytnout přehled o lhůtách pro podání daňových přiznání a přehledů za kalendářní rok 2010, dále shrnout splatnosti a zálohové povinnosti daňových subjektů. Daň z příjmů Jistě již každý zaznamenal, že nově od 1. ledna 2011 …
Přiznání k dani z příjmů právnických osob pro rok 2010

Přiznání k dani z příjmů právnických osob pro rok 2010

Jako každoročně se blíží termín pro podání daňových přiznání pro společnosti, které nejsou povinně auditované a kterým daňové přiznání nesestavuje a nepodepisuje daňový poradce. Podání daňového přiznání předchází účetní závěrka, ze které je při jeho…
Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010

Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010

Jelikož se blíží termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010 („DPFO 2010“), přinášíme Vám informaci o hlavních změnách ovlivňujících výpočet daně za rok 2010 a podání daňového přiznání. Novely zákona č. 586…
Česká daňová správa – vybrané nálezy kontrol FU (prosinec 2010)

Česká daňová správa – vybrané nálezy kontrol FU (prosinec 2010)

U daňového subjektu společnosti s ručením omezeným bylo po přezkoumání přiznání k dani z přidané hodnoty správcem daně za zdaňovací období 4. čtvrtletí 2009 zahájeno vytýkací řízení z důvodu opakovaného uplatňování nadměrného odpočtu. Předmětem…
Vánoční kolekce předmětem pojistného a daně

Vánoční kolekce předmětem pojistného a daně

Rozsudek  Nejvyššího správního soudu (NSS) č.j. 3 Ads 109 / 2010 - 58 ze dne 13. ledna 2011 řešil zahrnutí hodnoty darů zaměstnancům, vánočních kolekcí, do vyměřovacího základu zaměstnanců pro odvod pojistného a do základu pro odvod záloh na daň z…
Stanovisko Generálního finančního ředitelství

Stanovisko Generálního finančního ředitelství

Úvodem je nutné uvést, že v příspěvku zmiňovaný rozsudek NSS 3 Ads 119/2010-58 nemá ve své podstatě vliv na dosavadní správní praxi  orgánů daňové správy (viz výše) a není ani důvodu za stávající legislativy tuto praxi měnit. Daňové řízení je…
Jak na opravy DPH od 1. dubna 2011? - 1. část

Jak na opravy DPH od 1. dubna 2011? - 1. část

V 20. čísle minulého ročníku jsme Vás informovali o připravovaných změnách v oblasti „oprav DPH“ ve vládním návrhu novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“ nebo „ZDPH“). Od publikace tohoto…
Nálezy z kontrol 12/2010

Nálezy z kontrol 12/2010

Vybíráme pro Vás zajímavé závěry z daňových kontrol zveřejněných na serveru MFČR respektive na serveru České daňové správy. V uvedeném příspěvku poplatník uznal podle interpretací České národní účetní rady a neúčtoval podle českých účetních…