Daně

Vyplnění nové přílohy k převodním cenám

Vyplnění nové přílohy k převodním cenám

Tento článek navazuje na článek „Nová příloha daňového přiznání k dani z příjmů na převodní ceny“ zveřejněný v předchozím čísle. Jak již jistě víte, v prosinci 2014 česká daňová správa vydala novou přílohu k daňovému přiznání. Ta se již bude…
Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015  aneb co nás v tomto roce čeká a nemine

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015 aneb co nás v tomto roce čeká a nemine

Vláda České republiky se rozhodla využít možnosti, kterou jí nabízí Evropská směrnice rady o DPH, a implementovala do českého zákona o DPH nové režimy přenesení daňové povinnosti na dodání vybraného druhu zboží a služeb, kde konečnou podobu těchto…
Nová příloha daňového přiznání k dani z příjmů na převodní ceny

Nová příloha daňového přiznání k dani z příjmů na převodní ceny

Převodní ceny mezi spřízněnými osobami jsou pro českou daňovou správu velkou výzvou. Jejich nastavení mnohdy významně ovlivňuje výši základu daně z příjmů daňových subjektů v České republice. Doposud převodní ceny nebyly významným tématem při…
Daňové novinky na Slovensku – třetí část

Daňové novinky na Slovensku – třetí část

V tomto čísle newsletteru jsme pro vás připravili poslední část našeho článku věnujícím se daňovým novinkám na Slovensku. Podíváme se na některá další ustanovení zákona o dani z příjmů a dále se podíváme, jaké změny nastanou v souvislosti s novelou…
V roce 2015 se použití režimu přenesení daňové povinnosti DPH rozšíří o dva nové tzv. dočasné režimy

V roce 2015 se použití režimu přenesení daňové povinnosti DPH rozšíří o dva nové tzv. dočasné režimy

Prezident České republiky 22. prosince 2014 podepsal novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která v souvislosti s bojem proti daňovým únikům mimo jiné rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge). V rámci tohoto režimu při…
Slovenský článek - II

Slovenský článek - II

Daňové novinky na Slovensku – druhá část Rádi bychom navázali na článek zveřejněný v minulém čísle newsletteru, který se věnoval vybraným oblastem, na které si je třeba dát na Slovensku pozor při účetní závěrce za rok 2014. V tomto čísle se budeme…
Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015

V průběhu minulého roku nedošlo k žádné legislativní změně v zákoně o dani z nemovitých věcí, proto je do 2. 2. 2015 povinen podat daňové přiznání pouze ten, u koho došlo ke změnám u jeho nemovitých věcí - nejčastěji nákupu, prodeji nebo v důsledku…
Daňové přiznání již jen elektronicky

Daňové přiznání již jen elektronicky

Konec éry papírových daňových přiznání? Internet i další média zaplavily informace o tom, že daňová přiznání a další podání je od ledna letošního roku nutné činit pouze elektronicky. Je to tak ale ve všech případech? Kterých podání se to skutečně…