Daně

Promíjení sankcí finančními úřady zpět ve hře

Promíjení sankcí finančními úřady zpět ve hře

S účinností od 1. 1. 2015 byla přijata právní úprava týkající se promíjení individuálního příslušenství daně. Toto je povzbudivá zpráva pro většinu daňových subjektů, neboť od 1. 1. 2011, kdy vstoupil v činnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád …
I postup k odstranění pochybností v případě vykázání daňového odpočtu má své časové mantinely

I postup k odstranění pochybností v případě vykázání daňového odpočtu má své časové mantinely

Zdá se, že nekončícím řízením ve věci postupu k odstranění pochybností ve věci vykázání daňového odpočtu odzvonila hrana. Na základě novely Daňového řádu, který nabyl účinnosti 1. ledna 2015, je správce daně alespoň částečně povinen nést náklady za…
Účtování a daňové konsekvence příjmu z prodeje majetkového cenného papíru či podílu na obchodní korporaci, který není cenným papírem – 2. část

Účtování a daňové konsekvence příjmu z prodeje majetkového cenného papíru či podílu na obchodní korporaci, který není cenným papírem – 2. část

V dnešním vydání našeho newsletteru bychom chtěli navázat na minulé vydání, kde jsme se zabývali účetními řešením a zdaněním cenných papírů a podílů splňujících podmínky pro osvobození od daně z příjmů. Pokud příjem z převodu cenného papíru nebo…
Zdaňování odměny jednatele srážkovou daní

Zdaňování odměny jednatele srážkovou daní

Jak jsme informovali již dříve, od roku 2014 došlo k zásadní změně u zdaňování jednatelů, českých daňových nerezidentů. Odměny jednatelů nerezidentů nejsou považovány za příjem ze závislé činnosti, ale za speciální příjem, který se daní srážkovou…
Ručení za nezaplacenou daň

Ručení za nezaplacenou daň

Ručení představuje tradiční institut sloužící věřiteli k zajištění jeho závazků. Jedná se tak o vztah mezi věřitelem a ručitelem, jehož předmětem je závazek ručitele uspokojit pohledávku věřitele, za předpokladu, že ji neuspokojil sám dlužník.…
Oprava výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení v návaznosti na nedávné rozhodnutí NSS

Oprava výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení v návaznosti na nedávné rozhodnutí NSS

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) může opět zásadně změnit doposud aplikovanou praxi v případě opravy výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení. Podstatou předmětného rozhodnutí bylo posouzení správného výkladu…
Účtování a daňové konsekvence příjmu z prodeje majetkového cenného papíru či podílu na obchodní korporaci, který není cenným papírem – 1. část

Účtování a daňové konsekvence příjmu z prodeje majetkového cenného papíru či podílu na obchodní korporaci, který není cenným papírem – 1. část

V dnešním vydání našeho newsletteru bychom rádi shrnuli základní účetní a daňové konsekvence prodeje majetkových cenných papírů, případně podílů na obchodní korporaci, která není cenným papírem. Přiznáváme, že téma cenných papírů je zdrojem mnoha…
Mezinárodní dožádání a práva daňového subjektu

Mezinárodní dožádání a práva daňového subjektu

V rámci mezinárodní spolupráce může správce daně využít jeden z možných nástrojů v boji proti daňovým únikům a to mezinárodní výměnu informací s partnerskými zahraničními daňovými správami. Jednou z forem této spolupráce je i mezinárodní dožádání.…