Daně

Institut kontrolního hlášení. Strašák ve formě dalšího zvýšení administrativy pro podnikatele v roce 2016 nebo účinný nástroj v boji proti daňovým únikům?  2. část

Institut kontrolního hlášení. Strašák ve formě dalšího zvýšení administrativy pro podnikatele v roce 2016 nebo účinný nástroj v boji proti daňovým únikům? 2. část

V minulém čísle jsme vás informovali o tom, že česká daňová správa plánuje zavedení institutu kontrolního hlášení od roku 2016. V dnešním čísle se chceme zaměřit na informaci vydanou k tomuto tématu Ministerstvem financí. Informace Ministerstva…
Institut kontrolního hlášení. Strašák ve formě dalšího zvýšení administrativy pro podnikatele v roce 2016 nebo účinný nástroj v boji proti daňovým únikům? 1. část

Institut kontrolního hlášení. Strašák ve formě dalšího zvýšení administrativy pro podnikatele v roce 2016 nebo účinný nástroj v boji proti daňovým únikům? 1. část

Je hrozba zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení od roku 2016 aktuální? Bude zavedení kontrolního hlášení pouze další forma přesunutí administrativní zátěže na podnikatele nebo naopak zavedení kontrolního hlášení umožní zlepšit konkurenční…
Nový pokyn k dani z příjmů D – 22 a povinnost se jím řídit

Nový pokyn k dani z příjmů D – 22 a povinnost se jím řídit

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) zveřejnilo počátkem února nový pokyn řady D, konkrétně jde o pokyn D-22, který byl vydán v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákona“ nebo…
Google má „svoji“ vlastní daň. Dotknout se ale může i vás

Google má „svoji“ vlastní daň. Dotknout se ale může i vás

Od 1. dubna 2015 nabyla ve Velké Británii účinnosti novela daňového zákona, která zavádí zcela novou daň. Předmětem této daně je postihnout zisky, které společnosti úmyslně vyvádějí z Velké Británie, a to pouze za účelem vyhnout se zdanění. Nová daň…
Příloha k daňovému přiznání k transferovým cenám stálých provozoven

Příloha k daňovému přiznání k transferovým cenám stálých provozoven

Jak je to u stálých provozoven v případě vyplnění přílohy daňového přiznání k převodním cenám? V praxi mohou nastat dva případy. Prvním případem je situace daňového subjektu, který představuje stálou provozovnu českého daňového nerezidenta, a řeší,…
Termín pro sestavení přiznání k DPPO klepe na dveře

Termín pro sestavení přiznání k DPPO klepe na dveře

Tak jako každý rok se ani v tom letošním většina společností nevyhne povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „daňové přiznání“ či „daňové přiznání k DPPO“). Relevantní právní úpravou pro jeho sestavení je zákon č.…
Lékaři na Slovensku mají od 1.1.2015 - nové daňové povinnosti. Je nové ustanovení diskriminační?

Lékaři na Slovensku mají od 1.1.2015 - nové daňové povinnosti. Je nové ustanovení diskriminační?

Co je nového v zákoně od 1.1.2015? Jak se již stalo dobrým zvykem, každý rok připraví i Ministerstvo financí u našich slovenských sousedů balíček opaření, kterými "vylepší" daňové zákony, aby zajistilo vyšší tok peněz do státního rozpočtu, chránilo…
Starbucks – neférová daňová výhoda v Nizozemsku?

Starbucks – neférová daňová výhoda v Nizozemsku?

Skupina Starbucks je největším světovým řetězcem kaváren. Pro představu: v roce 2013 dosahovala skupina celosvětově čistých tržeb zhruba na úrovni 15 mld. USD a čistého zisku po zdanění cca 8 mil. USD. Na druhé straně v roce 2012 dosáhla čistých…