Daně

Jak dlouho může správce daně vyměřit daň, aneb kdy může daňový subjekt slavit?

Jak dlouho může správce daně vyměřit daň, aneb kdy může daňový subjekt slavit?

Promlčení nebo prekluze? Základní rozdíl mezi promlčením a prekluzí spočívá v tom, že promlčením právo nezaniká, prekluzí ano. Plnění z promlčeného práva lze však omezit námitkou dlužníka, který z důvodu promlčení nechce plnit. Dojde-li však v…
Režim jednoho správního místa, neboli „Mini One Stop Shop“

Režim jednoho správního místa, neboli „Mini One Stop Shop“

Změny při stanovení místa plnění Již 12. února 2008 byla schválená Směrnice Rady EU č. 2008/8, která upravila pravidla pro stanovení místa plnění u služeb. Účinnost této Směrnice byla rozdělena do několika etap. Až 1. ledna 2015, tj. skoro 7 let po…
Nemilé překvapení v podobě obdržení exekučního příkazu

Nemilé překvapení v podobě obdržení exekučního příkazu

Pod tíhou obchodních starostí a administrativních povinností spojených s každodenní činností daňového subjektu, může daňový subjekt snadno opomenout uhradit svoji daňovou povinnost. Toto opomenutí však může mít pro daňový subjekt fatální následky v…
Promíjení sankcí finančními úřady zpět ve hře

Promíjení sankcí finančními úřady zpět ve hře

S účinností od 1. 1. 2015 byla přijata právní úprava týkající se promíjení individuálního příslušenství daně. Toto je povzbudivá zpráva pro většinu daňových subjektů, neboť od 1. 1. 2011, kdy vstoupil v činnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád …
I postup k odstranění pochybností v případě vykázání daňového odpočtu má své časové mantinely

I postup k odstranění pochybností v případě vykázání daňového odpočtu má své časové mantinely

Zdá se, že nekončícím řízením ve věci postupu k odstranění pochybností ve věci vykázání daňového odpočtu odzvonila hrana. Na základě novely Daňového řádu, který nabyl účinnosti 1. ledna 2015, je správce daně alespoň částečně povinen nést náklady za…
Účtování a daňové konsekvence příjmu z prodeje majetkového cenného papíru či podílu na obchodní korporaci, který není cenným papírem – 2. část

Účtování a daňové konsekvence příjmu z prodeje majetkového cenného papíru či podílu na obchodní korporaci, který není cenným papírem – 2. část

V dnešním vydání našeho newsletteru bychom chtěli navázat na minulé vydání, kde jsme se zabývali účetními řešením a zdaněním cenných papírů a podílů splňujících podmínky pro osvobození od daně z příjmů. Pokud příjem z převodu cenného papíru nebo…
Zdaňování odměny jednatele srážkovou daní

Zdaňování odměny jednatele srážkovou daní

Jak jsme informovali již dříve, od roku 2014 došlo k zásadní změně u zdaňování jednatelů, českých daňových nerezidentů. Odměny jednatelů nerezidentů nejsou považovány za příjem ze závislé činnosti, ale za speciální příjem, který se daní srážkovou…
Ručení za nezaplacenou daň

Ručení za nezaplacenou daň

Ručení představuje tradiční institut sloužící věřiteli k zajištění jeho závazků. Jedná se tak o vztah mezi věřitelem a ručitelem, jehož předmětem je závazek ručitele uspokojit pohledávku věřitele, za předpokladu, že ji neuspokojil sám dlužník.…