Daně

Transferové ceny v Lucembursku. V čem je případ internetového prodejce Amazon zajímavý?

Transferové ceny v Lucembursku. V čem je případ internetového prodejce Amazon zajímavý?

V říjnu loňského roku Evropská komise vydala dílčí rozhodnutí v případu Amazon. Spor je veden v tom směru, zda Lucembursko jako členský stát Evropské unie neposkytlo daňovou dohodou v oblasti převodních cen (tzv. APA) uzavřenou v roce 2004 se…
Daňové změny na Slovensku: Zmařené investice a jejich zahrnování do základu daně od 1. 1. 2015

Daňové změny na Slovensku: Zmařené investice a jejich zahrnování do základu daně od 1. 1. 2015

Zmařenou investicí se rozumí investice, která je zastavena a nebude se v ní v následujících obdobích pokračovat.  Ve chvíli, kdy společnost rozhodne o tom, že investice nebude dokončena, je nutno danou investici odepsat do nákladů. Otázka daňové…
Informace GFŘ k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

Informace GFŘ k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

V rámci režimu přenesení daňové povinnosti při dodání vybraného druhu zboží nebo poskytnutí vybrané služby mezi dvěma plátci DPH v tuzemsku, daň z přidané hodnoty nepřiznává dodavatel, který plnění poskytl, ale tato povinnost přechází na příjemce…
Jak dlouho může správce daně vyměřit daň, aneb kdy může daňový subjekt slavit?

Jak dlouho může správce daně vyměřit daň, aneb kdy může daňový subjekt slavit?

Promlčení nebo prekluze? Základní rozdíl mezi promlčením a prekluzí spočívá v tom, že promlčením právo nezaniká, prekluzí ano. Plnění z promlčeného práva lze však omezit námitkou dlužníka, který z důvodu promlčení nechce plnit. Dojde-li však v…
Režim jednoho správního místa, neboli „Mini One Stop Shop“

Režim jednoho správního místa, neboli „Mini One Stop Shop“

Změny při stanovení místa plnění Již 12. února 2008 byla schválená Směrnice Rady EU č. 2008/8, která upravila pravidla pro stanovení místa plnění u služeb. Účinnost této Směrnice byla rozdělena do několika etap. Až 1. ledna 2015, tj. skoro 7 let po…
Nemilé překvapení v podobě obdržení exekučního příkazu

Nemilé překvapení v podobě obdržení exekučního příkazu

Pod tíhou obchodních starostí a administrativních povinností spojených s každodenní činností daňového subjektu, může daňový subjekt snadno opomenout uhradit svoji daňovou povinnost. Toto opomenutí však může mít pro daňový subjekt fatální následky v…
Promíjení sankcí finančními úřady zpět ve hře

Promíjení sankcí finančními úřady zpět ve hře

S účinností od 1. 1. 2015 byla přijata právní úprava týkající se promíjení individuálního příslušenství daně. Toto je povzbudivá zpráva pro většinu daňových subjektů, neboť od 1. 1. 2011, kdy vstoupil v činnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád …
I postup k odstranění pochybností v případě vykázání daňového odpočtu má své časové mantinely

I postup k odstranění pochybností v případě vykázání daňového odpočtu má své časové mantinely

Zdá se, že nekončícím řízením ve věci postupu k odstranění pochybností ve věci vykázání daňového odpočtu odzvonila hrana. Na základě novely Daňového řádu, který nabyl účinnosti 1. ledna 2015, je správce daně alespoň částečně povinen nést náklady za…