Daně

Novelizace daňových zákonů v souvislosti s koronavirem

Novelizace daňových zákonů v souvislosti s koronavirem

Zejména v reakci na epidemii COVID 19 dochází v poslední době k velkému množství novelizací daňových zákonů, které mají za cíl snížit některé negativní důsledky způsobené koronavirem. V tomto článku bychom vás chtěli upozornit na některé z nich,…
Vláda schválila prodloužení daňových úlev (Liberační balíček III)

Vláda schválila prodloužení daňových úlev (Liberační balíček III)

Vláda dne 8.6.2020 přijala Liberační balíček III, který odkládá povinnost podat daňové přiznání a související platby daně z nabytí nemovitých věcí do 31.12.2020. Dalším bodem je prominutí DPH na bezúplatné dodání ochranných prostředků, u kterých…
Velká novela daňového řádu opět aktuální

Velká novela daňového řádu opět aktuální

Poslanecká sněmovna opětovně projednala velkou novelu daňového řádu, jejíž původní návrh pouze o několik málo poslaneckých hlasů neprošel v dubnovém hlasování. Jedná s o upravenou podobu původního vládního návrhu. Co tato změna daňového řádu přináší…
Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Na 49. schůzi Poslanecké sněmovny České republiky konané dne 26. května 2020 byl do prvního čtení zařazen vládní návrh zákona o zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále…
Aplikace kursů ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu

Aplikace kursů ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu

V současné době existuje mnoho investičních příležitostí, které již nejsou otevřeny pouze pro vybranou skupinu osob, ale v podstatě pro každého. Ve světle nových investičních aplikací, které umožňují bez poplatkové nákupy a prodeje cenných papírů,…
Zpětné uplatnění daňové ztráty

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Ministerstvo financí České republiky v reakci na epidemii COVID 19 nově umožňuje všem podnikatelům zpětné uplatnění daňové ztráty, tzv. loss carryback, dosažené za rok 2020. Do současnosti měly společnosti možnost uplatnit svou daňovou ztrátu v…
Nejvyšší správní soud odmítl tzv. řetězení daňových ztrát

Nejvyšší správní soud odmítl tzv. řetězení daňových ztrát

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) rozsudkem č. j. 8 Afs 58/2019-48 ze dne 13. května 2020 vyhověl kasační stížnosti společnosti Heidrive, s.r.o. a zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Plzni z důvodu, že jím provedený výklad ust. § 38r…
Protikrizový daňový balíček

Protikrizový daňový balíček

MF předložilo dne 25. 5. 2020 návrh daňových změn, které mají pomoci podnikatelům a firmám překlenout nepříznivé ekonomické důsledky koronavirové pandemie. V závislosti na to se bude snižovat DPH u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a…