Daně

Daňové zvýhodnění na děti v roce 2020

Daňové zvýhodnění na děti v roce 2020

Daňové zvýhodnění na první dítě činí ročně 15 204 Kč (dítě se ZTP 30 408Kč), na druhé 19 404Kč (dítě se ZTP 38 808Kč)  a na třetí a každé další 24 204 Kč (dítě se ZTP 48 408Kč). Sazby daňového zvýhodnění se letos nemění, ale mění se podmínky pro…
Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí byl vrácen Senátem zpátky do Poslanecké sněmovny

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí byl vrácen Senátem zpátky do Poslanecké sněmovny

Vládní návrh se zabývá zrušením daně z nabytí nemovitých věcí, která aktuálně činí 4 % z kupní ceny nemovitosti. Zrušení by mělo mít zpětnou účinnost, to znamená, že daň by neplatili ti, kterým katastrální úřad provedl vklad v průběhu prosince 2019…
Novela daňového řádu

Novela daňového řádu

Novela zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), o níž jsme Vás podrobně informovali v červnovém vydání našeho newsletteru, byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2020 Sb. Tato rozsáhlá…
Protikrizový balíček účinný od 1. 7. 2020

Protikrizový balíček účinný od 1. 7. 2020

Dne 30. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů v částce 115 vyhlášen zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními…
Termíny pro podání přehledů a přiznání a úhrady doplatků OSVČ

Termíny pro podání přehledů a přiznání a úhrady doplatků OSVČ

Vzhledem k mimořádným okolnostem vzniklým v souvislosti s opatřeními proti koronaviru došlo sice k možnosti odkladu některých povinností OSVČ bez uplatnění sankcí, avšak tím zároveň došlo i ke změnám v ostatních „zaběhlých“ pravidlech pro…
Rozšíření seznamu služeb podléhajících druhé snížené DPH sazbě

Rozšíření seznamu služeb podléhajících druhé snížené DPH sazbě

Od 1. července 2020 došlo v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 mimo jiné i k rozšíření a úpravě přílohy č. 2a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, která představuje seznam služeb podléhajících…
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí míří do Senátu

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí míří do Senátu

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny prošel ve 3. čtení sněmovnou. Vládní návrh ruší daň z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem. To znamená, že daň již nezaplatí nikdo, komu byl…
Tiskopisy daňového přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob – uplatnění očekávané daňové ztráty

Tiskopisy daňového přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob – uplatnění očekávané daňové ztráty

Poplatníci daně z příjmů právnických osob budou moci uplatnit svoji očekávanou daňovou ztrátu za zdaňovací období roku 2020 v tiskopise daňového přiznání k dani z příjmů na ř. 230 II. Oddílu, a to způsobem stejným, jakým se uvádí daňová ztráta…