Daně

Novela daňového řádu

Novela daňového řádu

Novela zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), o níž jsme Vás podrobně informovali v červnovém vydání našeho newsletteru, byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2020 Sb. Tato rozsáhlá…
Protikrizový balíček účinný od 1. 7. 2020

Protikrizový balíček účinný od 1. 7. 2020

Dne 30. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů v částce 115 vyhlášen zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními…
Termíny pro podání přehledů a přiznání a úhrady doplatků OSVČ

Termíny pro podání přehledů a přiznání a úhrady doplatků OSVČ

Vzhledem k mimořádným okolnostem vzniklým v souvislosti s opatřeními proti koronaviru došlo sice k možnosti odkladu některých povinností OSVČ bez uplatnění sankcí, avšak tím zároveň došlo i ke změnám v ostatních „zaběhlých“ pravidlech pro…
Rozšíření seznamu služeb podléhajících druhé snížené DPH sazbě

Rozšíření seznamu služeb podléhajících druhé snížené DPH sazbě

Od 1. července 2020 došlo v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 mimo jiné i k rozšíření a úpravě přílohy č. 2a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, která představuje seznam služeb podléhajících…
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí míří do Senátu

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí míří do Senátu

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny prošel ve 3. čtení sněmovnou. Vládní návrh ruší daň z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem. To znamená, že daň již nezaplatí nikdo, komu byl…
Tiskopisy daňového přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob – uplatnění očekávané daňové ztráty

Tiskopisy daňového přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob – uplatnění očekávané daňové ztráty

Poplatníci daně z příjmů právnických osob budou moci uplatnit svoji očekávanou daňovou ztrátu za zdaňovací období roku 2020 v tiskopise daňového přiznání k dani z příjmů na ř. 230 II. Oddílu, a to způsobem stejným, jakým se uvádí daňová ztráta…
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019

Po roce je tu opět doba pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 (dále jen „daňové přiznání“). Pokud si fyzická osoba zpracovává daňové přiznání sama, tak pro ni platí zákonný termín podání daňového přiznání do 1. dubna 2020,…
Schválení paušální daně

Schválení paušální daně

Vláda schválila návrh ministerstva financí na zavedení paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Díky paušální dani již nebudou muset podávat přiznání k dani, zdravotnímu a sociálnímu pojištění zvlášť, ale v jednom formuláři a jednou…