Daně

Zvýšení repo sazby

Zvýšení repo sazby

Bankovní rada České národní banky zvýšila dvoutýdenní repo sazbu na 1,50 %. Letos se jedná již o několikáté zvýšení, které má kromě jiného dopad například na výši úroků z prodlení při pozdní úhradě daně. Více také zde. Současně ČNB rozhodla o…
Návrh na snížení daně z nabytí nemovitosti

Návrh na snížení daně z nabytí nemovitosti

Piráti předložili ve Sněmovně návrh změny zákona, ve kterém navrhují zavést dvě sazby daně z nabytí nemovitých věcí. Vedle dosavadní 4% navrhují zavést sníženou 2% sazbu na nemovitosti s cenou do čtyř milionů korun. U realit nad tuto cenu by…
Prokázání daňové uznatelnosti nákladů

Prokázání daňové uznatelnosti nákladů

Dne 24. září 2018 vydal krajský soud v Praze rozhodnutí týkající se doměření daně z příjmů právnických osob, kde předmětem sporu bylo prokázání, že došlo ke skutečnému vynaložení výdajů/nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Žalobkyně ve…
Nárůst nespolehlivých osob v DPH

Nárůst nespolehlivých osob v DPH

V České republice bylo ke konci září 2018 evidováno 15 542 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. V tomto počtu je zahrnuto 8 317 nespolehlivých plátců DPH a 7 225 nespolehlivých osob. Zatímco počet nespolehlivých plátců DPH od konce loňského roku…
Změna zdanění investičních fondů

Změna zdanění investičních fondů

V červenci 2018 byl schválen zákon, dle kterého se mění definice a zdanění základního investičního fondu. Novela zákona o daních z příjmů vstupující v platnost od 1. 1. 2019 upravuje definici základního investičního fondu a stanovuje nové podmínky…
Plošný reverse charge a jeho podmínky

Plošný reverse charge a jeho podmínky

Všeobecný přenos daňové povinnosti na příjemce má být na základě shody Rady ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) použit na vnitrostátních plnění s hodnotou vyšší než 17 500 eur (cca 450 000 Kč) na jedno plnění. Členský stát může…
Transparentnost pro daňové konzultanty: Konec daňového poradenství? 2. část

Transparentnost pro daňové konzultanty: Konec daňového poradenství? 2. část

V jednom z minulých čísel jsme Vás informovali o připravované směrnici týkající se povinné automatické výměny informací v oblasti transparentnosti pro daňové konzultanty, který zřejmě bude mít dopad na oznamovací povinnost nejen pro daňové poradce.…
Novela zákona o DPH a  její změny v zdaňování příjmů jednatelů

Novela zákona o DPH a její změny v zdaňování příjmů jednatelů

Jedním z aspektů novely zákona o dani z přidané hodnoty s plánovanou účinností od ledna 2019 (dle aktuálního stavu legislativního procesu nejspíše nedojde do tohoto termínu ke schválení novely), je vymezení okruhu osob povinných k dani a výklad…