Daně

Upgrade evidence skutečných majitelů právnických osob

Upgrade evidence skutečných majitelů právnických osob

V létě letošního roku předložila vláda dva související návrhy zákonů, a to novelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (dále jen „novela“ a „AML zákon“), a také návrh nového zákona o evidenci…
Finanční úřady kvůli pandemii koronaviru dočasně omezují provoz pro veřejnost

Finanční úřady kvůli pandemii koronaviru dočasně omezují provoz pro veřejnost

Pracoviště Finanční správy budou přístupná pro veřejnost v omezeném rozsahu, a to zatím od pondělí 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020. Provoz podatelen na finančních úřadech bude v tomto období omezen na pondělí a středu od 8:00 do 13:00. Nezbytné a…
Prodloužení lhůt u oznamovací povinnosti u přeshraničních uspořádání

Prodloužení lhůt u oznamovací povinnosti u přeshraničních uspořádání

Dne 10. září bylo nařízením vlády rozhodnuto v souladu s EU legislativou (směrnicí 2011/16/EU, tzv. “COVID-DAC“) o prodloužení lhůt u oznamovací povinnosti u přeshraničních uspořádání.  Oznamovací povinnost s sebou přinesla tzv. směrnice “DAC 6“ …
Postoupení pohledávky z titulu smluvních sankcí

Postoupení pohledávky z titulu smluvních sankcí

Chtěli bychom Vás seznámit se zajímavým rozsudkem, který vydal Nejvyšší správní soud (dále „NSS“) dne 25.2.2020, spisová značka 10 Afs 171/2019-51, ve kterém se zabýval výkladem ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6. a jeho vztahu k ustanovení §…
Přeplatek na dani z nabytí nemovitých věcí a co dál?

Přeplatek na dani z nabytí nemovitých věcí a co dál?

Stalo se Vám, že jste si pořídili novou nemovitost a zaplatili jste daň z nabytí nemovitých věcí ještě předtím, než byla daň z nabytí nemovitých věcí zrušena? V některých případech si můžete požádat o vrácení přeplatku na této dani. Finanční správa…
Skupina GT spouští nový zpravodajský web

Skupina GT spouští nový zpravodajský web

Jak jsme vás již v minulosti informovali, společnost Fučík & parneři s.r.o., bývalé společnosti ze skupiny BDO a české společnosti ze skupiny Grant Thornton se spojují v jednu velkou společnost a dotvoří tak velkou pětku mezi poradenskými…
Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena

Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena

S cílem povzbudit trh s nemovitými věcmi negativně ovlivněný koronavirovou krizí a podpořit dostupnost vlastního bydlení byl na schůzi Poslanecké sněmovny ČR dne 15. září 2020 schválen návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v upraveném…
Vratky DPH z jiných členských států EU

Vratky DPH z jiných členských států EU

Pokud jste v roce 2019 zaplatili v ceně nakoupeného zboží či služby místní DPH v některé ze zemí EU a pokud taková plnění použijete pro své podnikání, pak máte nárok žádat o její vrácení. Dovolujeme si Vás informovat, že 30. září 2020 uplyne lhůta…