Novinky

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí byl vrácen Senátem zpátky do Poslanecké sněmovny

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí byl vrácen Senátem zpátky do Poslanecké sněmovny

Vládní návrh se zabývá zrušením daně z nabytí nemovitých věcí, která aktuálně činí 4 % z kupní ceny nemovitosti. Zrušení by mělo mít zpětnou účinnost, to znamená, že daň by neplatili ti, kterým katastrální úřad provedl vklad v průběhu prosince 2019…
Srážky ze mzdy – změna nezabavitelných částek od 1.7.2020

Srážky ze mzdy – změna nezabavitelných částek od 1.7.2020

Od 1. 7. 2020 se změnila konstrukce nezabavitelných částek, a to jak na povinného dlužníka, tak na jím vyživované osoby, která rovněž povede k jejich zvýšení. Parametry pro výpočet exekučních srážek ze mzdy se tak v letošním roce 2020 měnily hned…
Posun účinnosti novely implementující DAC 6

Posun účinnosti novely implementující DAC 6

Již v minulých článcích jsme Vás informovali o připravované implementaci směrnice DAC 6 - rozšiřující automatickou výměnu informací pro daňové účely o informace o tzv. oznamovaných přeshraničních uspořádáních. Více informací můžete nalézt zde: Tato…
České ambasády v zahraničí opět přijímají žádosti o víza

České ambasády v zahraničí opět přijímají žádosti o víza

Od 1. srpna 2020 obnoví přijímání žádostí o víza 74 velvyslanectví a generálních konzulátů z celkového počtu 80 úřadů, které mohou víza vydávat. Rozhodlo tak ministerstvo zahraničních věcí. Víza budou přijímána v rozsahu stanoveném Ministerstvem…
Program COVID  –  Ubytování

Program COVID  –  Ubytování

Dne 20. 7. 2020 byl schválen Program COVID – Ubytování na jednání Vlády ČR a je zaměřen na podporu ubytovacích zařízení, která musela být uzavřena z důvodu platnosti usnesení vlády ČR v souvislosti s vládními preventivními kroky proti šíření…
Termíny pro podání přehledů a přiznání a úhrady doplatků OSVČ

Termíny pro podání přehledů a přiznání a úhrady doplatků OSVČ

Vzhledem k mimořádným okolnostem vzniklým v souvislosti s opatřeními proti koronaviru došlo sice k možnosti odkladu některých povinností OSVČ bez uplatnění sankcí, avšak tím zároveň došlo i ke změnám v ostatních „zaběhlých“ pravidlech pro…
Program Antivirus zafungoval. Zachraňuje pracovní místa a drží nezaměstnanost na uzdě!

Program Antivirus zafungoval. Zachraňuje pracovní místa a drží nezaměstnanost na uzdě!

Prostřednictvím programu Antiviru A a B bylo k 27.7. 2020 vyplaceno celkem 15 miliard korun. Celkem se tyto programy týkaly 740.000 zaměstnanců a zapojilo se do nich celkem 60.000 firem. Aktuálně se zvyšuje význam dalšího programu, Antiviru C. Do…
První odhad dopadů pandemie COVID-19 na ekonomiku ČR

První odhad dopadů pandemie COVID-19 na ekonomiku ČR

Tento týden byly zveřejněny českým statistickým úřadem „ČSU“ dopady pandemie COVID-19 na ekonomiku ČR, přičemž k odhadům ekonomického vývoje při nedostupnosti základních makroekonomických statistik a měření ekonomiky je využíváno vývoje spotřeby…