Novinky

Novela daňového řádu

Novela daňového řádu

Dle chystané novely zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, by mělo nově dojít k možnému sankcionování daňových subjektů za nesplnění povinností nepeněžité povahy. Mezi tyto povinnosti patří jednak nesplnění oznamovací nebo evidenční povinnosti …
Finanční správa upozorňuje na phishingový útok

Finanční správa upozorňuje na phishingový útok

Finanční správa ČR upozornila minulý týden na phishingový útok, který má za úkol získat osobní údaje od uživatelů, kteří se pomocí odkazu šířeného elektronickou poštou dostanou na web falešný. Finanční správa doporučuje obezřetnost k e-mailům z…
Končící termín pro vrácení DPH z jiných členských států za rok 2013

Končící termín pro vrácení DPH z jiných členských států za rok 2013

Na základě podání žádosti  lze prostřednictvím daňového portálu Finanční správy  žádat o vrácení zaplacené DPH v jiném členském státě a to za rok 2013. Dovolujeme si upozornit, že termín pro podání žádosti končí dnem 30.9.2014, proto již na její…
OECD schválila nové znění modelové smlouvy pro rok 2014

OECD schválila nové znění modelové smlouvy pro rok 2014

V červenci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala aktualizované znění modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění a souvisejícího komentáře pro rok 2014. Práce na těchto aktualizacích probíhaly během let 2010 – 2013 a prozatím…
Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2015

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2015

V pondělí 15.9.2014 schválila vláda návrh svého nařízení předložený Ministryní práce a sociálních věcí, kterým se od 1.1.2015 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč  a tím i minimální hodinová mzda z 50,60 Kč na 55 Kč.   V…
Nová směrnice EU v oblasti auditu

Nová směrnice EU v oblasti auditu

V červnu 2014 vstoupila v platnost nová směrnice 2014/56/EU, týkající se povinných auditů ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Současně s ní vstoupilo v platnost i nařízení 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů…
Newsletter 14/2014

Newsletter 14/2014

http://eepurl.com/1-Zg1 Obsah čísla:Technické zhodnocení nebo oprava? Situace v roce 2014 ve světle judikatury OECD přitvrzuje v boji proti daňovým únikům Likvidace společností. Praktické zkušenosti z účetnictví a daní  Daně pro Byznys 11…
Novela zákona o auditorech

Novela zákona o auditorech

V září 2014 byla Ministerstvem financí do připomínkového řízení zaslána spolu s novelou zákona o účetnictví novela zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. Hlavním důvodem novely je změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU o ročních…