Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Kromě daně z příjmů jsou výdělečně činné fyzické osoby povinny odvádět přímo či prostřednictvím svých zaměstnavatelů pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Na zajištění správných odvodů v této oblasti však často zejména zaměstnavatelé zapomínají. Přitom celková sazba pojistného (za zaměstnance 11 % a za zaměstnavatele 34 %) činní více než dvojnásobek efektivní sazby daně z příjmů fyzických osob a případné penále za pozdní či nižší úhradu pojistného činní 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Navíc pojistné i penále může příslušná instituce předepsat až 10 let zpětně.

S prověřením i implementací správného nastavení souvisejících odvodů nebo ověřením Vašich povinností v této oblasti zejména při přeshraniční pracovní či výdělečné činnosti Vám rádi pomůžeme.

Poskytované služby:

  • Posouzení dopadů vyslání zaměstnance do/ze zahraničí z hlediska sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  • Ověření povinností v případě pracovní a/nebo výdělečné činnosti ve více státech
  • Příprava žádosti o vystavení certifikátu A1
  • Asistence při získání certifikátu S1
  • Registrace OSVČ nebo zaměstnavatele k povinnému pojistnému
  • Sestavení přehledů o příjmech a výdajích OSVČ
  • Kontrola mzdového účetnictví a pojistných odvodů
  • Asistence s žádostí o starobní důchod či jiné dávky z povinného systému pojištění vč. mezinárodních prvků
  • Komplexní individuální poradenství dle potřeb klienta
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace