Podnikový controlling

INTERNÍ AUDIT – STRÁŽCE HODNOTY FIRMY

Základním cílem podniků je vytvářet užitek rozuměj hodnotu pro své majitele. Mluvíme tedy o  zhodnocení  jejich investice do podniku a to ve formě výplaty dividend, zvyšování hodnoty vlastního jmění firmy. Aby tento základní cíl byl naplněn, musí  podnik vytvářet více hotovosti než potřebuje pro zajištění svých podnikatelských aktivit.

Nastává proto otázka pro vlastníky podniku zda podnik vzhledem k provedeným investicím a své činnosti hodnotu pro vlastníky vytváří a zda její vytvořená výše je přiměřená. Ke zodpovězení této otázky potřebuje vlastník mít k dispozici nezávislý a objektivní názor odborníků, kteří jsou schopni podnik pochopit, zanalyzovat a najít místa, kde se hodnota spotřebovává namísto toho aby se vytvářela. Současně je potřeba identifikovat a změřit rizika, která tvorbu hodnoty ohrožují a přijmout opatření, aby se tak nestalo.

Nabízíme proto službu „Interní audit – strážce hodnoty firmy“, jejíž výstupem pro majitele firem bude:

  • Analýza včetně ujištění, že firma svou strategií i operativní činností skutečně hodnotu pro majitele vytváří.
  • Pokud budou zjištěny aktivity, ve kterých se hodnota nevytváří, nebo vytváří nedostatečně vzhledem k vytvořeným předpokladům, budou tyto aktivity dokumentovány, identifikováno a změřeno riziko, které vytváření hodnoty ohrožuje a budou navržena opatření, aby bylo riziko buď zcela odstraněno nebo výrazně zmenšeno.

Abychom byli schopni výše uvedené ujištění vydat provedeme v podniku následující aktivity:

  • Zpracujeme přehledový model podniku, abychom určili kolik a jaké podnikatelské modely, jsou v rámci podnikání přítomny, zadokumentovali jak externí tak interní podmínky a faktory, které jsou tvorbu hodnoty v podniku významné.
  • Prověříme svými auditorskými metodami, jaké údaje se v rámci podnikání sledují, jak pravdivě tyto údaje odpovídají tomu co se v podniku skutečně děje a nakolik ovlivňují správnost rozhodování
  • Na základě našeho pozorování a analýz zpracujeme mapu rizik, které tvorbu hodnoty ohrožují včetně katalogu opatření k jejich odstranění nebo výrazného zmenšení
  • Na základě našeho pozorování a analýz zpracujeme mapu ukazatelů (finančních i nefinančních), které doporučujeme měřit a vyhodnocovat, aby byla zajištěna tvorba hodnoty.
  • Jsme rovněž schopni vytvořit s potřebnou mírou detailu model aktivit Vašeho podniku a pomocí dynamické simulace stanovit benchmark (základnu pro srovnání) k vyhodnocování jeho skutečné výkonnosti. V rámci modelu budou zohledněny především investice do předpokladů (tj. investice do strojů, nástrojů, organizace výroby, dovedností pracovníků …..) a tak stanovena výkonnost, která bude odpovídat 100 % přeměny předpokladů na výsledky.
  • Své postupu si nenecháme pro sebe, vytvoříme, vycvičíme a budeme dlouhodobě podporovat Vaše kontrolory a interní auditory.

Každý podnik potřebuje kastomizovaný (na „míru ušitý") systém interního auditu, jehož hlavním úkolem bude strážit tvorbu hodnoty pro vlastníky. Tuto kastomizaci po diskuzi s Vámi rádi vytvoříme.

Naši specialisté v oboru

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace