Sdílené účetnictví (Shared accounting)

Kombinuje výhody vlastní interní (firemní) účtárny a externího zpracování účetnictví. Oproti standardnímu vedení účetnictví přináší sdílené účetnictví možnost přístupu oprávněných osob společnosti do externě zpracovávaného účetnictví a současně možnost pořizování některých dat přímo pracovníkem společnosti (např. vystavování faktur, vedení pokladny, příprava bankovních příkazů k úhradě atd.) bez nutnosti znalosti účetnictví s tím, že externí finanční účetní následně zajistí odborné zpracování těchto dat.

Vzdálený přístup do účetnictví umožňuje řadu variant, které je možné přizpůsobit požadavkům a potřebám zadavatele.

Princip fungování

  • Základem je společně využívaný účetní SW, který může být umístěn i s daty u klienta či u externí účetní společnosti.
  • Do tohoto systému mají přístup zaměstnanci obou stran (klienta i externí účetní společnosti).
  • Prvotní data, např. faktury či pokladní doklady, zadávají zaměstnanci klienta prostřednictvím stálého přístupu do účetní SW.
  • Klient zasílá externí účetní společnosti doklady elektronickou cestou, originální doklady zůstávají ve firmě.
  • Externí účetní společnost prostřednictvím vzdáleného připojení zajišťuje účtování veškerých dokladů v reálném čase.
  • Externí účetní společnost je s klientem v kontaktu a informuje ho, které doklady byly dodány a které je potřeba doplnit.
  • Klient má do systému stálý přístup a může tak průběžně sledovat výsledky hospodaření společnosti a další účetní informace důležité pro řízení a budoucí vývoj firmy.
  • Odpovědnost za zpracování účetnictví nese externí účetní společnost.

Naši specialisté v oboru

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace