Zpracování finančního účetnictví je naprosto nezbytnou vedlejší činností, kterou se musí pravidelně zabývat i ta nejmenší firma. To na ni klade nemalé nároky v oblasti personálního i materiálního vybavení včetně zvýšeného nároku na kancelářské prostory. Svěřením zpracování finančního účetnictví externí firmě tzv. outsourcingem se tyto náklady významně sníží.

Hlavním důvodem pro výběr outsourcingu finančního účetnictví společnosti jsou zejména úspory na nákladech na mzdy a pojistném za vlastní zaměstnance, na jejich vzdělávání, na pořizování hardwaru a softwaru potřebného ke zpracování účetnictví.

Outsourcingem účetnictví získáte čas a prostor k věnování se svému oboru, svým stávajícím i potencionálním odběratelům a zákazníkům. Soustřeďte se na to, co umíte (na Vaši hlavní činnost) a starosti o účetnictví přenechejte nám. Kromě vedení účetnictví jsme schopni Vám poskytnout naše manažerské schopnosti při organizaci a oběhu dokladů či naše odborné znalosti v podobě virtuálního finančního ředitele.

Další výhody outsourcingu:

  • Správné vedení účetnictví, včetně vyhodnocení jednotlivých účetních případů z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty
  • Snížení rizika – při vedení účetnictví jsou potencionální rizika ihned řešena a to jak z pohledu účetního, tak i z daňového hlediska. Outsourcingem služeb snižujete riziko penalizace za nedodržení zákonem stanovených postupů
  • Dostatečný počet zkušených, jazykově vybavených účetních - zastupitelnost v době dovolených či nemoci
  • Odborný dohled prostřednictvím manažerů dodavatele (uplatnění zásady čtyř očí), specializace, přehled o nejnovějších předpisech a zákonech, schopnost okamžitě reagovat na změny v legislativě
  • Kvalifikované zastoupení společnosti při kontrolách státní správy
  • Připravenost na elektronickou komunikaci (certifikované podpisy)
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace