Převodní ceny

Stále větší podíl obchodu je uskutečněn lokálními i nadnárodními skupinami podniků. Každá taková skupina se skládá z většího či menšího počtu, velice úzce kooperujících společností. Česká daňová správa si velice dobře uvědomuje, že ceny, které tyto kooperující společnosti používají ve svých vzájemných vztazích, nemusí plně reflektovat tržně obvyklé ceny. A právě ceny, které jsou používány v rámci vnitroskupinových transakcí, ovlivňují hospodářský výsledek, potažmo základ daně každé společnosti v rámci skupiny.

Nastavení převodních cen významně ovlivňuje daňová rizika každé skupiny, týká se nejenom nadnárodních, ale i lokálních skupin podniků. Pokud převodní ceny nejsou správně a transparentně nastaveny, může to vést ke sporům s daňovou správou a skončit dvojím ekonomickým zdaněním stejného zisku, tzn. vyšší daňovou zátěži skupiny, a náklady na související sankce ze strany daňové správy. Podcenění převodních cen může vést i ke ztrátě investičních pobídek.

Česká daňová správa stále častěji zaměřuje své kontroly na převodní ceny. Alokuje v této oblasti významné zdroje. Riziková analýza informací, které sbírá od daňových poplatníků, jí velice pomáhají zaměřovat kontroly na problematické oblasti nebo poplatníky.

Poskytované služby

  • spolupráce na nastavení převodních cen
  • zpracování srovnávacích studií k podpoře dodržení principu tržního odstupu (využíváme lokální i mezinárodní databáze např. Amadeus), eventuálně aktualizace Vaší stávající analýzy
  • tvorba dokumentace tvorby převodních cen v souladu s požadavky české daňové správy, eventuálně revize Vaší stávající dokumentace
  • zpracujeme žádost o závazné posouzení a pomůžeme s následnými jednáními se správcem daně
  • zastupování při daňových kontrolách převodních cen, pomoc s argumentací před správcem daně
  • pomůžeme Vám s následnou úpravou základu daně v ČR, pokud máte upraven základ daně v zahraničí v důsledku nesprávných převodních cen

Naši specialisté v oboru

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace