Daňová kontrola a daňové spory

Nejlepší strategií je prevence. Chápeme ale, že ve vašem podnikání nelze ale vždy předjímat všechny podnikatelských rozhodnutí. Z různých důvodů nemusíte vždy souhlasit s finančním úřadem a ne vždy je kontrola daní, ať v podobě místního šetření, postupu k odstranění pochybností nebo daňové kontroly příjemným okamžikem pro management a finanční oddělení. Aby se síly a znalosti vzájemných povinností a práv během kontroly daní na obou stranách vyrovnaly, je dobré případný spor vést již od jeho začátku s plnou odpovědností za jeho výsledek a využívat všech strategických i taktických tahů.

Poskytované služby:

Zastupování při místním šetření, postupu k odstranění pochybností, daňové kontrole a v celém jejím průběhu až po projednání výsledků kontrolních zjištění a podepsání zprávy o daňové kontrole.

 • Zastupování při ústních jednáních
 • Poskytování vysvětlení správci daně a odstraňování jeho pochybností
 • Zpracování a předkládání odpovědí na výzvy správce daně k doložení skutečností
 • Navrhování a předkládání důkazních prostředků ve prospěch klienta
 • Zastupování při výslechu svědka, místním šetření a dalších úkonech správce daně v průběhu daňové kontroly
 • Zpracování a předložení vyjádření k výsledkům kontrolních zjištění
 • Zastupování při projednání zprávy o daňové kontrole a při ukončení daňové kontroly

Pokud s výsledkem činnosti finančního úřadu při kontrole daní nesouhlasíte – například po vydání dodatečného platebního výměru, spor může pokračovat

 • zpracováním a předložení odvolání
 • zastupování před Odvolacím finančním ředitelstvím včetně navrhování a předkládání relevantních důkazů

Dalším kolem případného sporu je příprava žaloby proti rozhodnutí správce daně. Zde můžeme být nápomocni při

 • zpracování a předložení žaloby s uvedením veškerých skutkových i právních žalobních důvodů, které zakládají nicotnost či nezákonnost rozhodnutí
 • zastupování před krajským soudem
 • navrhování a předkládání důkazů ve prospěch klienta v průběhu soudního řízení

Posledním vyjádřením nesouhlasuje podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. Ve spolupráci s advokátem asistujeme při

 • Zpracování a předložení kasační stížnosti
 • Zastupování před Nejvyšším správním soudem

Naši specialisté v oboru

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace