Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je nevýznamnější nepřímou daní našeho daňového systému a zároveň tou nejsložitější. Tato nepřímá univerzální daň tvoří jeden ze základních pilířů daňové soustavy, a to zejména díky výnosům z ní plynoucích do veřejného rozpočtu. Její významnost potrhují především neustálé legislativní změny, kterými se snaží český zákonodárce minimalizovat daňové úniky a daňové podvody a zlepšit tak výběr této daně. Na úrovni Evropské unie její významnost potrhuje její vysoká harmonizace.

V mnohých obchodních situací (nejen těch přeshraničních) tak nelze systém DPH sledovat pouze z pohledu českého zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ale naopak je nutné vycházet ze základních zásad a principů stanovených Směrnicí rady o společném systému daně z přidané hodnoty, Nařízením, kterým se stanoví prováděcí opatření Směrnice a v neposlední řadě vývojem judikatury Evropského soudního dvora.

Na plátci daně z přidané hodnoty tak často zůstává, aby tento složitý systém správně aplikoval na svoje obchodní činnost, kde sebemenší nesprávný výklad tohoto systému či neúplné vedení zákonem vymezených evidencí může vést ke značnému doměření daně případně zamítnutí nároku na odpočet daně.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi pomůžeme:

 • správně aplikovat systém daně z přidané hodnoty na Vaši konkrétní obchodní činnost
 • nastavit systém vedení zákonem vymezených evidencí
 • zhodnotit rizika a možnost úsporných opatření, která plynou z Vámi doposud aplikovaného systému
 • posoudit jednotlivá plnění a to jak na úrovni transakcí v rámci České republiky, tak na úrovni transakcí v rámci Evropské unie a třetích zemí
 • provést rekonciliaci dat z Vámi vedeného účetnictví a evidence DPH v souvislosti se zhodnocením rizik, která by Vaší společnosti plynula v případě zahájení daňové kontroly
 • registrovat se k dani z přidané hodnoty v jiných členských státech Evropské unie

V případě Vašeho zájmu Vám rádi dále poskytneme naše služby v souvislosti se zpracováním a podáním:

 • přiznání k DPH a souvisejících dokumentů na finanční úřad včetně vedení povinné evidence pro daňové účely
 • souhrnného hlášení sledující dodání zboží a poskytnutí služeb do jiného členského státu Evropské unie
 • výpisu z evidence pro daňové účely v případě poskytnutí či přijetí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti
 • hlášení Intrastat sledující pohyb zboží mezi členskými státy Evropské unie
 • žádosti o vrácení DPH z jiných členských států
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace