Kompenzační bonus pro malé s.r.o.

14. květen 2020
Kompenzační bonus pro malé s.r.o.

Další novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „Zákon“ a „Novela“) rozšíří kompenzační bonus společníky malých společností s ručením omezeným, protože se jejich činnost příliš neodlišuje od samostatné výdělečné činnosti.

Právo na kompenzační bonus (dále jen „Bonus“) budou mít i společníci malých společností s ručením omezeným. Podmínky jsou částečně navázány na osobu společníka a částečně na společnost s tím, že subjektem Bonusu je vždy společník jako fyzická osoba.

Novela byla 13.5.2020 vrácena Senátem s pozměňovacími návrhy k projednání zpět do Poslanecké sněmovny. Senátorům se nelíbil především způsob financování Bonusu a požadují, aby byl financován přímo ze státního rozpočtu. Schválení Novely se tak minimálně o několik dní odkládá.

Podmínky získání bonusu v případě společníka s.r.o.

 • Subjektem Bonusu je fyzická osoba, která je společníkem s.r.o. založené za účelem dosažení zisku;
 • S.r.o. má nejvýše 2 společníky, kteří jsou fyzickými osobami, nebo má pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství);
 • Podíly společníků nesmí být představovány kmenovými listy;
 • Společník dále nesmí vykonávat činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem;
 • Společník musel být ke dni 12.3.2020 daňovým rezidentem ČR nebo nerezidentem ČR, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů
 • S.r.o. nesmí být v bonusovém období úpadku, v likvidaci nebo být nespolehlivým plátcem / osobou podle zákona upravujícího DPH;
 • S.r.o. musí za předchozí zdaňovací období dosáhnout obratu vyššího než 180.000 Kč;
 • Pokud s.r.o. nebyla ke dni 12.3.2020 daňovým rezidentem ČR, ale byla daňovým rezidentem jiného členského státu EU nebo EHP, musí dosáhnout většiny svých příjmů za předchozí skončení zdaňovací období na území ČR;
 • Pokud je fyzická osoba společníkem více s.r.o., posuzuje se splnění podmínek podle odstavců 1 až 4 ve vztahu ke každé společnosti s ručením omezeným samostatně.
 • S.r.o. nemohla výdělečnou činnost zcela nebo z části vykonávat v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády
 • Nárok na kompenzační bonus nevzniká za kalendářní dny, ve kterých s.r.o. obdržela z důvodu zaměstnání společníka podporu poskytovanou zaměstnavatelům v souvislosti s ohrožením zdraví nebo krizovými opatřeními (Antivirus);
 • Společníkovi s.r.o. může nárok na Bonus vzniknout za kalendářní den pouze jednou v případě, že je společníkem více s.r.o.
 • Společník s.r.o. nemůže zároveň čerpat kompenzační bonus jako OSVČ.

Základní informace

 • Výše denního bonusu činí 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky Bonusu.
 • Maximální výše za první kompenzační období od 3.2020 – 30.4.2020 činí 25.000,- Kč.
 • Maximální výše za druhé kompenzační období od 5.2020 – 8.6.2020 činí 19.500,- Kč.
 • Zákon umožňuje vládě, aby stanovila třetí bonusové období od 9.6.2020 do 31.8.2020, a to pro dny, kdy potrvají krizová opatření zcela nebo zčásti omezující výdělečnou činnost.

Jak a kde o Bonus zažádat?

 • Žádost o Bonus prozatím není možné podat, Novela musí být nejprve schválena zákonodárnými orgány.
 • Žádost o Bonus za první kompenzační období lze podat nejpozději do 29.6.2020, za druhé kompenzační období do 7.8.2020, pak nárok na Bonus zaniká!

Veronika Odrobinová
Dominik Beran

V případě dotazů nás kontaktujte

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace