Manažerské a transakční poradenství

Státní dotace na podnikatelské nájmy

Státní dotace na podnikatelské nájmy

Další z programů zmírňující dopady šíření nemoci Covid ‑19 tentokrát cílí na podnikatele, kteří provozují maloobchodní prodej nebo poskytují služby. V rámci programu COVID – Nájemné (dále jen „Program“) bude stát hradit část nájemného podnikatelům …
Překompenzace v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Překompenzace v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Do Poslanecké sněmovny dorazila novela zákona o podporovaných zdrojích energie z pera Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedním z jejích hlavních témat jsou překompenzace provozní podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE).…
Podávání žádostí o podporu z programu COVID – Nájemné

Podávání žádostí o podporu z programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo detailní podmínky pro podání žádosti o poskytnutí podpory z programu COVID – Nájemné, o němž jsme Vás informovali v předchozím tax alertu. Pro shrnutí uvádíme, že tento program mohou využít podnikatelé…
Kompenzační bonus pro malé s.r.o.

Kompenzační bonus pro malé s.r.o.

Další novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „Zákon“ a „Novela“) rozšiřuje kompenzační bonus pro společníky malých společností s ručením…
Změny v zákoně o obchodních korporacích

Změny v zákoně o obchodních korporacích

Dne 29.1.2020 podepsal prezident České republiky Miloš Zeman novelu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Zákon bude uveřejněn ve Sbírce listin, přičemž účinnost novely ZOK nastane k 1.1.2021. Nově bude možné založit…
Zjednodušení procesu likvidace právnických osob

Zjednodušení procesu likvidace právnických osob

S účinností od 1.8.2019 došlo ke změně nařízení č. 351/2013 Sb. v části týkající se povinnosti zveřejňování inzerátů v Obchodním věstníku při vstupu společnosti do likvidace. Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku mají nově na výběr, zda…
Novinky v EET

Novinky v EET

V našem posledním článku o elektronické evidenci tržeb (dostupný zde) jsme se věnovali zásahům Ústavního soudu do systému EET a nastínili připravované změny, které novela zákona o EET přinese. Novela zákona se tehdy nacházela na začátku…
Absurdita roku 2019

Absurdita roku 2019

V anketě Absurdita roku 2019, jejímž odborným garantem je Hospodářská komora ČR, zvolili čeští podnikatelé jako vítěze povinnost součinnosti zaměstnavatele při exekuci na mzdu jejich zaměstnance. Zaměstnavateli jinak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.…
« Předchozí stránka
12346810