Daně

I postup k odstranění pochybností v případě vykázání daňového odpočtu má své časové mantinely

I postup k odstranění pochybností v případě vykázání daňového odpočtu má své časové mantinely

Zdá se, že nekončícím řízením ve věci postupu k odstranění pochybností ve věci vykázání daňového odpočtu odzvonila hrana. Na základě novely Daňového řádu, který nabyl účinnosti 1. ledna 2015, je správce daně alespoň částečně povinen nést náklady za…
Zdaňování odměny jednatele srážkovou daní

Zdaňování odměny jednatele srážkovou daní

Jak jsme informovali již dříve, od roku 2014 došlo k zásadní změně u zdaňování jednatelů, českých daňových nerezidentů. Odměny jednatelů nerezidentů nejsou považovány za příjem ze závislé činnosti, ale za speciální příjem, který se daní srážkovou…
Ručení za nezaplacenou daň

Ručení za nezaplacenou daň

Ručení představuje tradiční institut sloužící věřiteli k zajištění jeho závazků. Jedná se tak o vztah mezi věřitelem a ručitelem, jehož předmětem je závazek ručitele uspokojit pohledávku věřitele, za předpokladu, že ji neuspokojil sám dlužník.…
Oprava výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení v návaznosti na nedávné rozhodnutí NSS

Oprava výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení v návaznosti na nedávné rozhodnutí NSS

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) může opět zásadně změnit doposud aplikovanou praxi v případě opravy výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení. Podstatou předmětného rozhodnutí bylo posouzení správného výkladu…
Účtování a daňové konsekvence příjmu z prodeje majetkového cenného papíru či podílu na obchodní korporaci, který není cenným papírem – 1. část

Účtování a daňové konsekvence příjmu z prodeje majetkového cenného papíru či podílu na obchodní korporaci, který není cenným papírem – 1. část

V dnešním vydání našeho newsletteru bychom rádi shrnuli základní účetní a daňové konsekvence prodeje majetkových cenných papírů, případně podílů na obchodní korporaci, která není cenným papírem. Přiznáváme, že téma cenných papírů je zdrojem mnoha…
Mezinárodní dožádání a práva daňového subjektu

Mezinárodní dožádání a práva daňového subjektu

V rámci mezinárodní spolupráce může správce daně využít jeden z možných nástrojů v boji proti daňovým únikům a to mezinárodní výměnu informací s partnerskými zahraničními daňovými správami. Jednou z forem této spolupráce je i mezinárodní dožádání.…
Vyplnění nové přílohy k převodním cenám

Vyplnění nové přílohy k převodním cenám

Tento článek navazuje na článek „Nová příloha daňového přiznání k dani z příjmů na převodní ceny“ zveřejněný v předchozím čísle. Jak již jistě víte, v prosinci 2014 česká daňová správa vydala novou přílohu k daňovému přiznání. Ta se již bude…
Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015  aneb co nás v tomto roce čeká a nemine

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015 aneb co nás v tomto roce čeká a nemine

Vláda České republiky se rozhodla využít možnosti, kterou jí nabízí Evropská směrnice rady o DPH, a implementovala do českého zákona o DPH nové režimy přenesení daňové povinnosti na dodání vybraného druhu zboží a služeb, kde konečnou podobu těchto…