Fotovoltaické elektrárny pod drobnohledem

11. říjen 2017
Fotovoltaické elektrárny pod drobnohledem

Titulky „Stát omezí ziskovost zelené energetiky. Nadměrné zisky odčerpá.“ či „Státní úřady si posvítí na fotovoltaické elektrárny“ naznačují, že se téma fotovoltaických elektráren v průběhu roku 2017 stává opět aktuálním. V následujícím článku bychom Vás rádi seznámili s chystanými změnami v této oblasti.

V září 2017 schválila česká vláda návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE). Závazek na zavedení tohoto mechanismu je součástí notifikačních rozhodnutí o českém modelu podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů, která vydala Evropská komise vloni na konci listopadu. Cílem je zjištění, zda nedochází při poskytování podpory k překompenzaci.

Pojmem překompenzace podpory je myšleno nabytí výnosů ve výši, které by vedlo k návratnosti investice překračující přípustný rozsah. Přípustný rozsah je stanoven v rozhodnutí Evropské komise jako maximální hodnota vnitřního výnosového procenta (IRR).

Překompenzace může vzniknout především kumulací podpory elektřiny z OZE s jinou provozní či investiční podporou nebo nadhodnocením některé z položek výrobních nákladů, které jsou při výpočtu výše podpory elektřiny z OZE zohledňovány.

Základním nástrojem mechanismu kontroly přiměřenosti podpory bude monitoring celkové úrovně podpory. Většina fotovoltaických elektráren pobírá jen podporu výroby elektřiny z OZE. Takoví výrobci elektřiny nebudou podléhat individuální kontrole, ale budou rozděleni do skupin na základě roku uvedení do provozu a výkonu jejich zařízení. Z každé skupiny poté projde kontrolou alespoň 5 vzorků. Překompenzace se bude posuzovat podle výše vnitřního výnosového procenta (IRR). Pro solární elektrárny je navržena hodnota 8,4%.

Kontrola má být provedena do 10 let po uvedení zařízení do provozu, u zdrojů uvedených do provozu v období 2006-2008, pak do konce února 2019. Kontroly se budou vztahovat na výrobny uvedené do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015, u nichž součet podpory u jednotlivých příjemců ve třech po sobě jdoucích letech přesáhl 200 000 EUR (zhruba 5 mil. Kč). V případě identifikace překompenzace stát přistoupí k redukci podpory pro příliš výdělečné elektrárny a to buď formou snížení výše budoucí podpory, zkrácením doby, po kterou bude podpora vyplácena, nebo v případě nutnosti získáním části podpory zpět.

Výše uvedené změny se samozřejmě netýkají pouze fotovoltaických elektráren, ale všech výrobců energie z OZE. Prověřování přiměřenosti podpory by mělo být prováděno především prostřednictvím operátora trhu ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem. Dotkne se více než 3 000 zdrojů. Detailnímu zkoumání pak bude podrobeno přes 700 větších zdrojů, u kterých došlo k souběhu provozní a investiční dotace.

Jak jsme již uvedli výše, klíčovou roli bude hrát návratnost investic, tj. hodnota výnosnosti projektu. V případě zájmu o bližší informace k výše uvedenému tématu se na nás neváhejte obrátit.

 

V případě dotazů nás kontaktujte

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace