Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů k souhlasu

Ve společnosti Fučík & partneři, s.r.o., IČ 629 15 070, se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1 (dále jen „Fučík & partneři“ nebo „společnost“)

S Vaším souhlasem zpracované osobní údaje nám dávají právo komunikovat s Vámi prostřednictvím elektronické pošty, zpráv v tištěné formě nebo telefonicky (jen v nutných případech) pro níže uvedené účely.

Jaký je účel zpracování osobních údajů ve Fučík & partneři

Společnost Fučík & partneři zpracovává osobní údaje svých klientů – fyzických osob za účelem:

 • zasílání nabídky služeb poradenství v oblasti daní, mezd, účetnictví a personalistiky a s tímto spojené další poradenské činnosti;
 • zasílání newsletter FP info – s odbornými články a novinkami z oblastí daní, účetnictví a mezd;
 • zasílání pozvánek na odborné semináře a školení pořádané společností;
 • zasílání pozvánek na veřejné akce věnované odborným tématům.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

 • E-mail
 • Jméno a příjmení
 • Název firmy
 • Pracovní pozice
 • Telefonní kontakt
 • Marketingové preference
 • Odpovědi na pozvánky o přítomnosti účastníků na pořádaných akcích

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás nebo z vlastní činnosti a zpracováním a vyhodnocováním ostatních Vašich osobních údajů.

Společnost Fučík & partneři zpracovává tyto osobní údaje na základě:

 • uděleného dobrovolného a odvolatelného souhlasu subjektů údajů se zpracováním osobních údajů; nebo
 • oprávněného zájmu pro zpracování osobních údajů, přičemž tímto oprávněným zájmem je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu

Zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů 

Společnost nezpracovává osobní údaje zvláštní kategorie (tzv. citlivé údaje), tj. údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Komu jsou osobní údaje předávány

Přístup k vašim osobním údajům je omezen na osoby, které tyto údaje potřebují a jsou smluvně zavázány je zpracovávat dle pokynů Fučík & partneři. Jedná se o vybrané zaměstnance, manažery a partnery ze společnosti Fučík & partneři. K vašim kontaktním informacím mají přístup všichni marketingoví pracovníci ve společnosti Fučík & partneři.

Vaše osobní údaje zpřístupníme třetím stranám pouze:

 • pokud taková třetí osoba na základě smlouvy zajišťuje pro Fučík & partneři fungování, údržbu nebo podporu systémů (například poskytování informačních technologií a dalších služeb administrativní podpory pro provoz). Takové osoby jsou vázány mlčenlivostí a zavedly opatření nutná pro naplnění podmínek vyplývajících z Obecného nařízení.
 • pokud jste o to výslovně požádali
 • na základě žádosti soudu či jiného orgánu, je-li naší právní povinností informaci poskytnout.

Společnost má komplexní závazné podnikové směrnice se zapracovanými principy ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou předávány pouze písemně vázaným třetím stranám, které zavedly odpovídající úroveň ochrany.

Fučík & partneři nepředá Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu nebude mít Váš souhlas nebo pokud to nebude její právní povinností.

Předávání osobních údajů do zahraničí

Interní systémy jsou uloženy na interním serveru a bezpečně chráněny. Nejsou hostovány v zahraničí, a to ani na úrovni Evropského hospodářského prostoru, ani v mimoevropských zemích.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje kontaktů, které nebyly aktivně využity po dobu 4 roky, jsou z našeho interního systému vymazány. Ledaže pro jejich následné zpracování není jiný zákonný důvod. 

Bezpečnost osobních údajů

Společnost přijata technická a organizační opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů, která chrání tyto údaje před ztrátou, zneužitím či neoprávněným zpřístupněním. Všichni pracovníci jakož i třetí strany, které pro společnost zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni respektovat důvěrnost osobních údajů. 

Správa osobních údajů

Máte právní nárok požadovat podrobnosti o osobních údajích, které o Vás společnost Fučík & partneři vede.

Pokud si budete chtít ověřit, zda společnost Fučík & partneři Vaše osobní údaje zpracovává, nebo pokud budete požadovat přístup ke svým osobním údajům v našem interním systému, obraťte se prosím na zástupce společnosti Fučík & partneři, s nímž obvykle spolupracujete, nebo nás kontaktuje e-mailem na adrese pověřence osobních údajů na dpo@fucik.cz

Oprava, výmaz, omezení zpracování nebo přenositelnost dat

Fyzická osoba má právo na to, že její osobní údaje jsou přesné a aktuální. Proto má právo na provedení opravy svých osobních údajů, jejich výmaz nebo omezení zpracování. Při zájmu o vytvoření soupisu a následného přenosu údajů se prosím obraťte na zástupce, s nímž obvykle spolupracujete, nebo nás kontaktuje e-mailem na adrese ff@fucik.cz. Změnu je rovněž možné provést za pomocí internetových odkazů uvedených v zápatí zasílaných sdělení.

Stížnosti

Pokud máte obavy z možného porušení zákona o ochraně osobních údajů či jiných souvisejících předpisů, obraťte se prosím na zástupce společnost Fučík & partneři, s nímž obvykle spolupracujete, nebo na orgán společnosti Fučík & partneři, který má na starosti ochranu osobních údajů (DPO ve Fučík & partneři) na adrese: dpo@fucik.cz. Pověřenec na ochranu osobních údajů ve Fučík & partneři bude vaši stížnost řešit a bude vás informovat o přijatých opatřeních.

Pokud nebudete spokojen/a s tím, jak společnost Fučík & partneři vaši stížnost vyřešila, máte právo se obrátit na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů ve svém státě a rovněž na místně příslušný soud.

Kontaktujte nás

Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky, obraťte se na zástupce Fučík & partneři, s nímž obvykle spolupracujete, nebo nás kontaktuje e-mailem na adrese ff@fucik.cz.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace