Partneři

6 členů
"Ke štěstí, blahobytu a harmonii společnosti vede cesta spolupráce a nikoliv cesta konkurence."
Ivan Fučík

Ivan Fučík

 • Likvidace společnosti
 • Převodní ceny
 • Podnikový controlling
 • Daňová kontrola a daňové spory
 • Založení společnosti
 • Mezinárodní zdanění
Vědomí souvislostí je cestou vpřed
Edita Ševcovicová

Edita Ševcovicová

 • Transakční poradenství
 • Účetní poradenství
"Mnoho manažerů věří, že všichni lidé jsou snadno nahraditelní. Lidé jsou však jedineční a je třeba jim dát příležitost nechat vyniknout jejich schopnosti."
Ludmila Malimánková

Ludmila Malimánková

 • Standardní vedení účetnictví
 • Finanční účetnictví
Často je výhodnější o vinici přijít nežli se o ni soudit.
Tomáš Plešingr

Tomáš Plešingr

 • Právnické osoby
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daňová kontrola a daňové spory
 • Daně
 • Fyzické osoby
Milan Pašek

Milan Pašek

 • Audit a účetní poradenství
 • Transakční poradenství
 • Podnikové a transakční poradenství
 • Audit
 • Účetní poradenství
 • Oceňování
 • Podnikové plánování - GIDE
Petra Vaněčková

Petra Vaněčková

 • Právnické osoby
 • Účetní poradenství

Partnery naší společnosti jsou Ivan Fučík, Edita Ševcovicová, Ludmila Malimánková, Tomáš Plešingr, Milan Pašek a Petra Vaněčková.

Ivan Fučík je auditorem a daňovým poradcem. Vystudoval VŠE v Praze. Ivan Fučík získal zkušenosti několikaletou praxí u poradenských společností působících v rámci tzv. „velké pětky“, z toho více než jeden a půl roku v zahraničí a více než jeden a půl roku v pozici partnera. Je členem sekce Komory daňových poradců pro oblast zdanění právnických osob. K jeho specializacím patří mezinárodní daňové plánování a uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění, problematika transferových cen. Je autorem knihy Daňové aspekty podnikání v koncernu a více než stovky článků a publikací.

Edita Ševcovicová je daňový poradce. Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou Prezidia Komory daňových poradců ČR (dále jen KDP), členkou odborné sekce účetnictví KDP, zkušebním komisařem KDP a zástupcem KDP v Národní účetní radě. Je vynikající lektorka a je autorkou řady odborných článků. Její specializací jsou souvislosti účetnictví a daní, fúze a podnikové kombinace.

Ludmila Malimánková je účetním specialistou s dlouholetou praxí v oblasti finančního a mzdového účetnictví. Její specialitou jsou účetní závěrky, rekonstrukce účetnictví a problematika pracovního práva.

Tomáš Plešingr je daňovým poradcem, vystudoval obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Opavě. Tomáš je členem sekce Komory daňových poradců pro oblast DPH, je certifikovaným specialistou pro oblast výzkumu a vývoje. Jeho specializací je problematika DPH a problematika daně z příjmů právnických osob.

Milan Pašek je auditor mimo jiné i se specializací na forenzní audit (testování podvodů) a na kontrolu vnitřních kontrolních systémů. Má cenné zkušenosti s mezinárodními standardy IFRS. Vedle auditu se Milan zabývá účetnictvím v souvislosti s daněmi, sestavováním daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob a poradenstvím při sestavování konsolidovaných účetních závěrek.

Petra Vaněčková je auditorem a daňovým poradcem. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze.  Působící v sekci účetnictví Komory daňových poradců. Její specializací jsou projekty komplexního účetního a daňového poradenství, zejména transakční poradenství, fúze a akvizice společností. Ve společnosti je garantem externích i interních vzdělávacích akcí.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace