Naše hodnoty

Naše vize

Poradenstvím podporujeme podnikání, pomáháme tak všem vytvářet blahobyt, prosperitu, štěstí a harmonii; společně máme neomezené možnosti.

Naše hodnoty

Podnikání je činností, která přispívá k rozvoji společnosti. Podnikatelé realizují své vize, cíle, plány, sny, nápady. Při realizaci svých podnikatelských záměrů dávají lidem práci a společně se svými zaměstnanci a se svými spolupracovníky pomáhají uspokojovat základní potřeby každého člověka. Společně produkují potraviny, zboží, vytvářejí hmotné statky a jsou hnací silou rozvoje společnosti. Podnikatelé jsou kořením společnosti. Přinášejí společnosti nápady, iniciativu, radost z toho, čeho dosáhli. Svým přístupem k životu pomáhají rozvíjet společnost. Podílí se na vytváření hodnot a to nejen hmotných, ale i morálních. V neposlední řadě přispívají k naplnění státní pokladny tím, že odvádějí ze svého podnikání daně.

Život je stále rychlejší a složitější. Na podnikatele jsou kladeny stále nové požadavky, pravidla podnikání se neustále mění. Státy zpřísňují regulaci. Podnikání se stává globálním a nestačí sledovat změny zákonů pouze v jednom státě. Vyznat se v nich a doprovázet podnikatele na jejich podnikatelské cestě životem je naším úkolem a posláním.

Vnímáme přání a požadavky klientů

My zodpovídáme za naše poradenství, vy za vaše rozhodnutí. Svojí budoucnosti v podnikání určujete právě teď svými rozhodnutími. Poradíme Vám tak, aby Vaše budoucnost byla co nejradostnější.

Vnímáme požadavky svých klientů, nasloucháme jejich slovům. Chceme, co děláme pochopit, chceme hledat a objevovat ta nejlepší řešení.

Rozhodnutí, které ovlivní vaši budoucnost, děláte právě teď. Když chcete někomu něco poradit, musíte se nejprve vžít do jeho pocitu, vlézt tak zvaně do jeho kůže. Pokud se dokážete dobře vcítit do jeho pocitu a zároveň do toho co cítí, když se rozhoduje, dáte radu nad zlato.

Hodně lidí hledá ty nejlepší poradce podle toho, jaké mají teoretické a praktické znalosti. Méně lidí už vědomě vybírá daňové poradce podle svého pocitu, zda je onen poradce schopen se vžít do jejich uvažovaní a zda je schopen vnímat jejich požadavky, přání, pocity a chápat a rozumět podle čeho se rozhodují. Poradce musím chápat, že klientova rozhodnutí budou ovlivňovat i jeho budoucnost. Alespoň tu podnikatelskou. Tím, že poradce s klientem sdílí přítomný okamžik, ve kterém se rozhoduje, ovlivňuje jeho budoucnost. To je pro poradce velmi zavazující a zároveň je to šance přispět k prosperitě a ke štěstí klienta.

Budoucnost si každý vytváří svými činy, svými rozhodnutími v přítomném okamžiku. Taková rozhodnutí můžete udělat sami, můžete je udělat s někým a také je můžete konzultovat s poradcem. Tady je přesně naše úloha. Pochopit vaše potřeby, zájmy a cíle, poradit vám a poskytnout vám služby vedoucí k realizaci vašich vizí.

Přestaňte milovat plody své práce, začněte milovat svoji práci a plody přijdou sami

Každý chce být šťastný. Dělejte to, co vás baví, a nechte to, co vás nebaví, na nás. Uděláte nám i sobě radost. Když přestanete milovat plody své práce a začnete milovat svoji práci, plody se dostaví samy, to je prastaré moudro, které platí i dnes. Pokud se tímto moudrem budete řídit, uvidíte, že výsledek se dostaví. Daně, účetnictví, audit a poradenství děláme rádi. Baví nás to. Sešli jsme se v poradenské firmě proto, že poradenství považujeme za své poslání.

Jsme průvodcem na cestě vašeho podnikání

Regulace podnikání ze strany státu je stále složitější a vyznat se v ní vyžaduje odborníky. My takové odborníky máme. A oni vám, podnikatelům, rádi pomůžou. Sledovat změny v daňových a ostatních zákonech je náročné, namáhavé, ale nutné. My to děláme rádi, baví nás to, chceme se v tom vyznat, i proto, že nás to živí. Vy se starat nemusíte, my se budeme starat za vás. Pokud to chcete vyzkoušet, objednejte si náš elektronický čtrnáctideník Finanční management. Nic to nestojí!

Důvěra

Jednáme se všemi (s klienty, dodavateli i mezi sebou) s láskou, pokorou, respektem a úctou. Hledáme v každém jeho silné stránky a ty se snažíme chválit a vyzdvihovat. Chceme pomáhat, sloužit, naslouchat, vzdělávat a rozdávat okolo sebe vlídnost, pokoru, lásku, klid a mír.

Vše je se spojené vším, nic není stálé a vše se mění

Vnímáme naši svobodu, samostatnost a nezávislost a zároveň chápeme, že jsme součástí společnosti. Víme, že jsme spojení se vším a se všemi. Víme, že nic není stálé, vše se neustále mění. Každá příčina má mnoho následků a každý následek má svoji příčinu. Víme, že našimi myšlenkami, slovy, činy a našimi rozhodnutími ovlivňujeme svoje okolí, svoji přítomnost a budoucnost.

Pracujeme na sobě

Chceme se rozvíjet, víme, že když budeme sami lepší, můžeme těm druhým lépe pomáhat a posloužit. Sdílíme mezi sebou vědomosti, zkušenosti, kontinuálně se vzděláváme.

Naše mise

Vybudovat pro menší, středně velké i velké podniky úspěšnou alternativu k velkým mezinárodním poradenským kancelářím k nákupu (one stop shopping) poradenských služeb v kooperaci a se synergiemi zahraničních partnerů. Vytvořit známou a uznávanou známku kvality a image. Chceme radit těm, co si od nás chtějí nechat poradit. Podnikatelům poskytujeme hodnotné poradenské služby a rady expertů ke zlepšení jejich podnikání.

Naše motto

„Není nic nečestného na uspořádání svých záležitostí tak, aby daně byly placeny v co nejnižší možné výši. Každý tak činí, ať bohatý nebo chudý, a činí správně. Nikdo nemá povinnost platit více, než vyžaduje zákon; daně jsou vynucené poplatky, ne dobrovolné příspěvky!“
~výrok soudu v USA

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace