Knihy

Mimo novinek a zajímavých témat z oblasti daní, účetnictví, podnikání, audit atp. publikují Fučík & partneři, s. r. o. i knižní tituly, které rozebírají tato odvětví podrobně. Tyto knihy jsou Vám k dispozici v českých knihkupectvích a v internetových obchodech.

Daňové aspekty podnikání v koncernu

Daňové aspekty podnikání v koncernu

Nakladatelství ASPI vydalo v březnu 2008 knihu Daňové aspekty podnikání v koncernu, jejíž autorem je Ivan Fučík a kolektiv. V knize jsou rozebrány nejčastější otázky, s kterými se v praxi setkáváme u mezinárodních koncernů podnikajících v České republice. Jsou zde vysvětleny na příkladech daňové aspekty smluv o rozdělení zisku a ovládacích smluv. V knize popisujeme a podrobně rozebíráme zdanění vztahů mezi mateřskou a dceřinou společností, včetně problematiky stanovení a doložení tzv. ceny obvyklé stanovené na základě tržního odstupu. Jedna z kapitol porovnává a komentuje implementaci směrnic EU o mateřských a dceřiných společnostech, o fúzích a o licencích do zákona o daních z příjmu. V knize najdete srovnání několika různých způsobů financování. V neposlední řadě se kniha věnuje daňově neodpočitatelným nákladům z důvodů podkapitalizace a nákladům souvisejícím s držbou podílu v dceřiné společnosti. V souvislosti se schválenou vládní reformou daňových zákonů, jsou v knize popsány a vysvětleny nejdůležitější změny, týkající se dané problematiky, tak jak ho upravují novely zákonů, které jsou účinné od 1.1.2008.

Interpretace. Národní účetní rada

Dne 17.12.2012 byla na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, při slavnostním zasedání Národní účetní rady pokřtěna nová kniha Interpretace. Národní účetní rada.

Na vydání této publikace jsme se podíleli jak finančně, tak i autorsky. Na zpracování, komentářích i autorských příkladech a recenzích se významně podílela partnerka společnosti Fučík & Partneři, Mgr. Edita Ševcovicová.

Interpretace Národní účetní rady poskytují účetním, daňovým poradcům, auditorům, znalcům, právníkům a dalším odborníkům návody jak postupovat při řešení problémů, které nejsou upraveny českými účetními předpisy, nebo jejich úprava není postačující, či převažující aplikace je v praxi nejednotná, nebo chybná.

NÚR vydala do současnosti 23 interpretací a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti odborné veřejnosti o své činnosti, se rozhodla NÚR vydat odbornou knihu, obsahující nejen texty vlastních Interpretací NÚR, ale také jejich doplnění o příklady aplikace a řadu dalších materiálů a textů ilustrujících odbornou činnost NÚR.

Autory jednotlivých částí knihy jsou osoby, které se na vzniku daných Interpretací podílely a které zastupují jednotlivé členy NÚR na jejích zasedáních. Kniha tak obsahuje autentické informace přímo od tvůrců Interpretací a účastníků jejich projednávání. Z tohoto hlediska je kniha nepochybně nejlepším a nejucelenějším zdrojem informací o činnosti NÚR a o jejím systému Interpretací českých účetních předpisů.

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace