Spojení s BDO tax

Spojení s BDO tax

Spojením s BDO zajistíme pro naše klienty kontinuitu pro poskytování poradenských služeb s mezinárodním přesahem.
Naše vize

Naše vize

Poradenstvím podporujeme podnikání, pomáháme tak všem vytvářet blahobyt, prosperitu, štěstí a harmonii; společně máme neomezené možnosti.
Vnímáme přání a požadavky klientů

Vnímáme přání a požadavky klientů

My zodpovídáme za naše poradenství, vy za vaše rozhodnutí. Svojí budoucnosti v podnikání určujete právě teď svými rozhodnutími. Poradíme Vám tak, aby Vaše budoucnost byla co nejradostnější.
Naše hodnoty

Naše hodnoty

Podnikání je lidskou činností, která přispívá k rozvoji společnosti. Naším úkolem a posláním je doprovázet podnikatele při realizaci jejich vizí, cílů a plánů, doprovázet je v džungli daňových předpisů.

Poskytujeme komplexní poradenské činnosti v oblasti auditu, daní, podnikového poradenství, účetnictví, personálního poradenství včetně mzdového účetnictví a transakčního poradenství. Našim cílem je úspěch našich klientů.

Stali jsme se součástí konsolidace a posílení značky BDO na Českém trhu.

Ukončením spolupráce s Leitner Leitner a Praxity, pokračujeme v poradenství pod značkou BDO.

O spolenosti BDO:

BDO poskytuje služby v oblasti auditu, úetnictví, daní, finanního poradenství a znaleckých služeb v oboru ekonomika. Celosvtov BDO tvoí jednu z nejvtších sítí auditorských a poradenských spoleností. Zamstnává více jak 80 tisíc odborník a psobí ve 162 zemích. Díky své globální psobnosti zajišťují spolenosti BDO pístup k odborníkm dle poteb klient a lokalit jejich podnikatelských aktivit. Na eském trhu BDO psobí od roku 1991. Se svými více jak 300 zamstnanci a dlouholetou praxí se adí k pedním spolenostem s tímto zaměřením v eské republice. Zastoupena je zde spolenostmi BDO Audit, BDO Tax, BDO Úetnictví, BDO Appraisal services, BDO IT, BDO Advisory a tymi regionálními spolenostmi. Jednotlivá odborná pracovišt poskytují své služby krom Prahy hned v nkolika krajských kanceláích. Spolenosti skupiny BDO psobící v eské republice jsou zízeny v souladu s eskými právními pedpisy, jsou lenem BDO International Limited (spolenosti s ruením omezeným registrované ve Velké Británii) a jsou souástí mezinárodní sít nezávislých lenských firem BDO. BDO je obchodní znaka sít BDO a kažlenské firmy.

2019

Fučík & partneři

Od roku 1995 působíme na poli daňového poradenství a auditu. Svým klientům nabízíme mnohaleté zkušenosti podnikového poradenství. Pořádáme vzdělávací semináře na témata z daňového prostředí. Účastníme se odborných konferencí a diskuzí. A dále se specializujeme na řízení lidských zdrojů a outsourcing mzdového a finančního účetnictví.

Partnery naší společnosti jsou Ivan Fučík, Edita Ševcovicová, Ludmila Malimánková, Tomáš Plešingr, Milan Pašek a Petra Vaněčková.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace